เปิดบ้านศิลปินเมืองพะเยา ปี 2561

1874

เปิดบ้านศิลปินเมืองพะเยา ปี 2561 ระหว่างวันที่ 6,10 มิถุนายน 2561 เพื่อยกย่องและคัดเลือกศิลปินจังหวัดพะเยา ตามกิจกรรม”เปิดบ้านศิลปินเมืองพะเยา” ประจำปี 23561 ศิลปินเข้าร่วม จำนวน 15 ราย…