เปิดบ้านศิลปินแห่งที่สอง..”ป้าวาด ยาเย็น”บ้านสันป่าม่วง หมู่ ๘ ต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

1232

เยี่ยมนักออกแบบผลิตภัณฑ์ผักตบชวา”ป้าวาด ยาเย็น”บ้านสันป่าม่วง หมู่ ๘ ต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา เยี่ยมชมกลุ่มหัตถกรรมผักตบชวา “ป้าวาด” นางวาด ยาเย็น นักออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมผักตบชวา

“กระเป๋าผักตบชวา” ทำมาจากผักตบชวาวัตถุดิบในท้องถิ่น นำมาจากกว๊านพะเยาที่ไม่เป็นประโยชน์ ได้นำมาออกแบบแปรรูปเป็นของใช้ได้หลากหลายชนิด ย้อมด้วยวัสดุธรรมชาติ เช่น ดินโคลน ขมิ้น ครั่ง ยอดใบสัก ดอกอัญชัญ ลูกมะเกลือ ไม้ฝาง เป็นต้น…แนวคิดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของป้าวาดเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้าน ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่ขึ้นรา 100 % สีไม่ตก ไม่ยุ่ยง่าย ประโยชน์ใช้สอย ๖ ปี…

ป้าวาด ยาเย็น ผู้ริเริ่มการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ผักตบชวาภายใต้แบรนด์ “ป้าวาดผักตบชวา” เล่าให้เราฟังถึงจุดเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์ผักตบชวาว่า เริ่มต้นเมื่อปี 2522 จากนโยบายของจังหวัดที่ต้องการสนับสนุนให้ชาวบ้านจัดตั้งกลุ่มอาชีพในชุมชนและได้เชิญวิทยากรจากกรุงเทพฯ และศูนย์ศิลปาชีพบางไทรมาแนะนำวิธีการสานหมวก ตะกร้า และกระจาดรูปทรงต่าง ๆ หลังจากผ่านการอบรมเป็นช่วงเริ่มต้นการผลิตในลักษณะต่างคนต่างผลิต ผลิตได้แล้วก็แยกกันไปจำหน่าย จำหน่ายเองบ้าง นำไปฝากไว้ตามร้านของฝากของที่ระลึกในอำเภอหรือจังหวัดบ้าง ยอดจำหน่ายตอนนั้นยังไม่มากเพราะผลิตภัณฑ์ยังใหม่ไม่เป็นที่รู้จักและรูปแบบก็ยังไม่สวยถูกใจตลาด

เริ่มพัฒนาทั้งรูปแบบและคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น ได้จดทะเบียนก่อตั้งกลุ่มขึ้นมาเมื่อปี 2542 มีสมาชิกกลุ่มประมาณ 20 คน ป้าวาดจะทำหน้าที่เป็นผู้ออกแบบและคิดค้นพัฒนารูปแบบและการผลิตอยู่เสมอ ในด้านรูปแบบการผลิตได้ทำเพิ่มให้หลากหลายขึ้นจากเดิมโดยทำเพิ่มในผลิตภัณฑ์ประเภทกระเป๋า หมวก รองเท้า และอื่น ๆ อีกมากมายเพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาด..

วันนี้..จึงได้มีพิธีเปิดบ้านศิลปิน เมื่อวันอังคารที่ 21 สค.2561 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์หัตถกรรมผักตบชวา “ชวาวาด” ของป้าวาด ยาเย็น ที่บ้านสันป่าม่วง แห่งนี้

ณ ที่บ้านเลขที่ ๑๓ หมู่ ๘ ต.สันป่าม่วง..พิกัดนำทาง N 19.18030 E 99.83656 ติดต่อป้าวาดที่ โทร.086-1157615