เปิดพินัยกรรมสั่งเสีย พระครูบาเจ้าอานันท์ พุทธธัมโม วัดพระธาตุแสงแก้วมงคล ก่อนฝั่งสรีระลงหลุมอย่างเรียบง่าย

2110

ภาพ/ข้อมูล พระสิทธิพงษ์ สันตจิตโต วัดพระธาตุจอมไคร้ อำเภอดอกคำใต้