Dream Phayao-ChiangRai

Dream Phayao-ChiangRaiPost Covid-19

เราจะอยู่ร่วมกันในสถานการณ์โควิด-19 นี้อย่างไร ถ้ากำลังใจและการแบ่งปันยังมีอยู่ เราจะฟื้นฟูและพัฒนาเมืองของเราเพื่อส่งต่อให้ลูกหลานต่อไปด้วยกัน. มาฝันและลงมือทำกิจกรรม ที่นี่ เร็วๆ นี้

เปิดภูมิลำเนาบุคคลที่ป่วยโควิดในจังหวัดเชียงราย

-

เปิดภูมิลำเนาบุคคลที่ป่วยโควิดในจังหวัดเชียงราย

#พะเยาทีวี รายงาน

เปิดตัวเลขผู้ป่วยโควิด19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ไม่ได้มีแต่ผู้มีภูมิลำเนาในจังหวัดเชียงราย แต่มีกระจายทั่วประเทศ และไม่ได้มาจากสถานบันเทิง 1G1 เท่านั้น ผู้ว่าฯ ยันเชียงรายปลอดภัย สามารถควบคุมการระบาดได้แล้ว เพราะผู้ติดเชื้อมาจากศูนย์กักกันทั้งหมดจากข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ในรายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2563ได้ระบุภูมิลำเนาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ที่เดินทางมาจากประเทศเมียนมาอย่างถูกต้อง และเข้า Local State Quarantine จังหวัดเชียงราย จำนวน 50 ราย จำแนกรายจังหวัด พบว่า เชียงราย 8 ราย สุโขทัย 5 ราย กรุงเทพฯ 5 ราย กำแพงเพชร 1 รายบุรีรัมย์ 4 ราย เชียงใหม่ 3 ราย สมุทรปราการ 2 ราย ลำปาง 2 ราย พิษณุโลก 2 ราย สุราษฎร์ธานี 2 ราย อุบลราชานี 2 ราย นนทบุรี 1 ราย 1 ราย ชลบุรี 1 ราย สุรินทร์ 1 ราย มหาสารคาม 1 ราย ฉะเชิงเทรา 1 ราย สกลนคร 1 ราย ภูเก็ต 1 ราย อุทัยธานี 1 ราย นครราชสีมา 1 ราย อุดรธานี 1 ราย สงขลา 1 ราย พิจิตร 1 ราย ขอนแก่น 1 ราย จันทบุรี 1 ราย

สำหรับผู้เข้ากักกันในสถานกักกันโรคของรัฐ (Local State Quarantine) จังหวัดเชียงราย จำนวน 11 แห่ง กักตัวคบ 14 วัน กลับบ้านวันนี้ 28 ราย เพศชาย 13 ราย เพศหญิง 15 ราย ภูมิลำเนาจังหวัดเชียงราย 9 ราย ,เชียงใหม่ 3 ราย กรุงเทพฯ 2 ราย ชลบุรี 2 ราย นครราชสีมา 2 ราย, นครศรีธรรมราช 2 ราย , ลำปาง 1 ราย , มุกดาหาร 1 ราย , สระแก้ว 1 ราย , อุดรธานี 1 ราย ,หนองบัวลำภู 1 ราย ระยอง 1 ราย สมุทรสาคร 1 ราย และ สงขลา 1 ราย )โดยปัจจุบันคงเหลือผู้เข้ากักกันทั้งหมด 228 ราย เพศชาย 89 ราย เพศหญิง 139 ราย

นายประจญ ปรัชญ์สกุล กล่าวว่า ขณะนี้ จ. เชียงราย ถูกเป็นจำเลยสังคมว่ามีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก แต่ตัวเลขใน LSQ บอกชัดว่ามีภูมิลำเนาทั่วประเทศ จึงอยากสร้างความเข้าใจถึงภาพรวมว่า เชียงรายเป็นเมืองหน้าด่าน(ด่านสากล)ที่ต้องเปิดรับคนไทยที่ไปทำงานต่างประเทศและประสงค์จะกลับเข้ามาในประเทศ เช่นเดียวกับสนามบินสุวรรณภูมิ ดังนั้นจะมีกระบวนการทำงานเหมือนกัน คือมีการตรวจคัดกรองและกักกันตัว เมื่อพบผู้ป่วยก็ให้การรักษา ซึ่งขณะนี้สามารถควบคุมได้ โดยไม่ได้เป็นการระบาดในจังหวัดแต่อย่างใด ขอยืนยันว่าเชียงรายมีความปลอดภัยและมีมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด แต่ไม่ได้ปิดการเข้าออก ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้ตามปกติวิถีใหม่

“ผู้เดินทางเข้ามาด้านด่านอำเภอแม่สายไม่ได้เป็นบุคคลที่ทำงานในสถานบันเทิง 1G1 แต่เป็นผู้ที่เดินทางไปทำงานและประกอบธุรกิจเดิม เหมือนกับคนไทยที่ไปทำงานมาเลเซียและกัมพูชา หรือกลับเข้ามาทางสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งก็มีคนไทยจากจังหวัดต่างๆ ถ้าดูตัวเลขแล้ว ผู้มีภูมิลำเนาในเชียงรายก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น”นายประจญ กล่าวในการแถลงข่าว 17/12/63

เรื่องน่าสนใจ