หน้าแรกพะเยาทีวีเปิดรายละเอียดการก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข 1021 สาย อ.ดอกคำใต้–อ.เทิง

เปิดรายละเอียดการก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข 1021 สาย อ.ดอกคำใต้–อ.เทิง

แขวงทางหลวงพะเยา กรมทางหลวง

-

เปิดรายละเอียดโครงการเพิ่มช่องจราจรทล. 1021 สาย อ.ดอกคำใต้-อ.เทิง โดยแขวงทางหลวงพะเยา มีบริษัทเชียงใหม่คอนสตรัคชั่นจำกัดเป็นผู้รับจ้าง เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยให้ผู้ใช้ทาง ปัจจุบันถนนสายนี้มีปริมาณจราจร 8,000 คันต่อวัน เมื่อแล้วเสร็จ 4 ช่อง จะรองรับปริมาณจราจรเพิ่มเป็น 20,000-30,000 คันต่อวัน รวมทั้งช่วยส่งเสริมการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยว สายน้ำตกภูซาง จ.พะเยา และ ภูชี้ฟ้า จ.เชียงรายด้วย

โครงการ ทางหลวงหมายเลข 1021 สาย อ.ดอกคำใต้ – อ.เทิง ตอน 1 ระหว่าง กม. 59+200 – กม.60+700 , กม.62+500 – กม.70+200 และ กม.72+200 – กม.75+000 เริ่มต้นสัญญา วันที่ 12 กันยายน 2563 – วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ 1 กันยายน 2565 ระยะทางยาวประมาณ 12 กิโลเมตร ค่างานตามสัญญา 637,621,800 บาท ระยะเวลาการดำเนินงาน 720 วัน

โครงการ ทางหลวงหมายเลข 1021 สาย อ.ดอกคำใต้ – อ.เทิง ตอน 2 ระหว่าง กม. กม.75+000 – กม. 86+000 เริ่มต้นสัญญา วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ระยะทางยาวประมาณ 11 กิโลเมตร ค่างานตามสัญญา 728,269,200 บาท ระยะเวลาการดำเนินงาน 630 วัน

โครงการ ทางหลวงหมายเลข 1021 สาย อ.ดอกคำใต้ – อ.เทิง ตอน 3 ระหว่าง กม. กม.86+000 – กม. 100+019 วันที่เริ่มต้นสัญญา 1 ตุลาคม 2563 – วันสิ้นสุดสัญญา 20 ตุลาคม 2565 ระยะเวลาทำการ 750 วัน ค่างานตามสัญญา 681,959,900.00 บาท

ในระหว่างดำเนินการอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวก ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ประชาชนใช้เส้นทางอย่างระมัดระวัง หรือหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าว รวมทั้ง ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำทางเลี่ยง ป้ายเสริมจากโครงการ และสัญญาณจราจรที่ติดตั้งไว้ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ นายอุดม แก้วโก นายช่างโครงการฯ เบอร์โทรศัพท์ 081-8885733 หรือแจ้งเหตุสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

Must Read

100 ปี คนจีนในพะเยา: พลวัตทางการเมืองและสังคม : จากงานวิจัยของ สุนทร สุขสราญจิต

File64602ดาวน์โหลด งานวิจัยชิ้นนี้ศึกษาเกี่ยวกับพลวัตทางการเมืองและสังคมของคนไทยเชื้อสายจีนในพะเยา ผ่านการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ งานวิจัยค้นพบว่า ตลอด 100 ปีที่ผ่านมา ชีวิตของชาวจีนพะเยาเคลื่อนไหวและต่อรองอยู่ภายใต้กรอบผลกระทบทางการเมือง และการสร้างรัฐ-ชาติของทั้งไทยและจีน ตลอดจนกระแสโลก กล่าวคือ ในช่วงเริ่มต้น เหตุผลที่ชาวจีนต้องเดินทางออกจากแผ่นดินใหญ่ก็เนื่องมาจากปัจจัยทางด้านการเมืองที่เกิดความขัดแย้งระหว่างฝ่ายราชวงศ์ชิงกับฝ่ายปฏิวัติถงเหมิงฮุ่ยและต่อมาในนามฝ่ายก๊กมินตั๋งกับคอมมิวนิสต์ ตลอดจนการรุกรานจากญี่ปุ่น และปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อม/เศรษฐกิจที่เกิดความแห้งแล้ง อดอยาก เมื่อเข้ามาอยู่ในประเทศไทย พวกเขาก็เผชิญกับช่วงเวลาของการสร้างรัฐ-ชาติและชาตินิยม อย่างไรก็ตามเมื่อกระแสโลกหมุนไปในทางทุนนิยมและโลกาภิวัตน์ ประเทศจีนกลายเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ และชาวจีนพะเยาก็ค่อยๆกลับมากุมฐานะนำได้อีก ในระยะหลัง ในชั้นลูกหลานจึงมีการรื้อฟื้นอัตลักษณ์ความเป็นจีนขึ้นมาอย่างซับซ้อน ข้อมูลจากงานวิจัยของ สุนทร สุขสราญจิต...