เปิดห้องเรียนอาชีพฝึกหัดทำขนมไทยอร่อยๆ

2136

รายการ”ห้องเรียนอาชีพ”สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จัดการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ณ วัดต๊ำน้ำล้อม ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา หลักสูตรการทำขนมไทย สตรีเข้าร่วม 40 คน ระยะเวลา 29-31 กค.2561

วิทยากร โดย คุณสุึพรรณี ศรีกันชัย วิทยากรจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เพื่อที่จะเสริมสร้างความรู้แก่สตรีแม่บ้านได้มีทักษะ สามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนต่อไป