เพียงรู้พอ​ ก็เท่า​ เราได้เพิ่ม

: บทกวีโดย พิบูลศักดิ์ ละครพล

ธรรมชาติวาดให้จำ”ธรรมะใจ”

ดินน้ำลมไฟให้ตระหนัก

รู้หนาวรู้ร้อนผ่อนพัก

รู้หลงรัก รู้ปล่อยวาง บางอารมณ์

ธรรมชาติวาดให้จำ”ธรรมะใจ”

ขุนเขาร้อนไหม้เงาเมฆห่ม

แล้งร้อนผ่อนร้ายโชยสายลม

หมักบ่มใบไม้ให้ปุ๋ยดิน

ธรรมชาติวาดให้จำ”ธรรมะใจ

”อบกลิ่นไอฤดูกาลหวานถวิล

เกื้อหนุนอุ่นหนาวมาเป็นอาจินต์

“พอ”คือสิน ทรัพย์ล้ำค่า ฟ้าประทาน

ธรรมชาติวาดให้จำ”ธรรมะใจ”

เมื่อใดคนขาดศีลปลิ้นปล้นผลาญ

กอบโกยทรัพย์ยากรโลกแหลกลาญ

คงไม่นานมนุษย์เราสิ้นเผ่าพันธุ์


บันทึก / ปฏิบัติทำรายทาง​สองฝั่งน้ำแม่สรวย : ม​ า​ ช​ า

คากิจิ ยากิ ช่างภาพชาวอาทิตย์อุทัยผู้บันทึกภาพพระเจ้าตนหลวง

คากิจิ ยากิ(Kakiji Yaki) ช่างภาพหนุ่มชาวเมืองคุมาโมโตะ เกาะคิวชู ประเทศญี่ปุ่นที่ชะตาชีวิตได้นำพาเขามายังดินแดนสยาม ทำงานในฐานะช่างภาพช่วงปลายสมัยรัชกาลที่ 5 สมัยนั้นมีช่างภาพชาวญี่ปุ่นหลายคนได้เข้ามาทำงานในสยามที่กรุงเทพฯ...

เมืองโบราณ”เวียงลอ”

อดีตเวียงลอเคยเป็นเมืองเก่าแก่โบราณที่สำคัญเมืองหนึ่งในยุคสมัยของอาณาจักรล้านนาช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 20-21 ปัจจุบันที่ตั้งของเมืองอยู่ในเขตพื้นที่ต.ลอและต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา ลักษณะผังเมืองไม่สม่ำเสมอ มีแม่น้ำอิงไหลผ่านกลางเมืองคล้ายกับเมืองอกแตก สาเหตุเป็นเพราะว่าแม่น้ำอิงมีการเปลี่ยนทางเดินสายน้ำ จากเดิมที่ไหลอ้อมเมืองไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมือง...

หนังสือเล่มเล็ก : การเสริมสร้างสมรรถนะในการอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์ และการแบ่งปันผลประโยชน์จากป่าชุมชนในลุ่มน้ำอิง ตามหลักพระพุทธศาสนา

ชุดความรู้ การเสริมสร้างสมรรถนะในการอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์ และการแบ่งปันผลประโยชน์จากป่าชุมชนในลุ่มน้ำอิง ตามหลักพระพุทธศาสนา เป็นการสังเคราะห์องค์ความรู้จากแผนงานวิจัยการเสริมสร้างสมรรถนะในการอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์ และการแบ่งปันผลประโยชน์จากป่าชุมชนในลุ่มน้ำอิง ตามหลักพระพุทธศาสนา...

ประกาศสอบราคารถบรรทุกและครุภัณฑ์สตูดิโอ

สมาคมสื่อชุมชนจังหวัดพะเยา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ชนิด ๖ ล้อ และครุภัณฑ์ ประเภทผลิตรายการโทรทัศน์ กำหนดยื่นซองประมูล...