เมนูสุดท้าทาย”ด้วงมะพร้าว”ย่าง!!

1984

ด้วงมะพร้าว ด้วงสาคู ย่าง-สด เมนูสุดแปลก สุดอร่อย แนะนำโดย นิรันดร์ บีเค