เยี่ยมกิจกรรมการทำเบเกอรี่ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา

1585

แวะเยี่ยมกิจกรรมการทำเบเกอรี่ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา โดยได้ติดตามผลงานของผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมการทำเบเกอรี่โภชนบำบัด ระหว่าง 29 มิย.1 กค.2561 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์เรียนรู้ SME สู่ความมั่งคั่ง ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา ซึ่งจัดโดย สมาพันธ์SMEไทย ภาคเหนือตอนบน 2 ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา…ขอขอบคุณ อ.พนมวรรณ บัวไข จนท.เบเกอรี่ โทร.093-1458137