เยี่ยมชมการเตรียมเปิดข่วงนกยูง 69 ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา

2586

เยี่ยมชมการเตรียมเปิดข่วงนกยูง 69 ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา ข่วงนกยูง 69 พิกัด N 19.33461 E 100.10206 สอบถามเส้นทางและข้อมูลการชมนกยูง ได้ที่ นายจำเนียร ถาพรม กรรมการหมู่บ้าน โทร.093-1565904 และสำหรับท่านที่ต้องการพักค้างในชุมชน เรามีบ้านพักโฮมสเตย์ในชุมชน โฮมสเตย์ บ้านเลขที่ 12 ม.9 บ.ร่องหาด ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา พิกัด N 19.34523 E 100.11607 เจ้าของบ้าน นางสุนีย์ ถาพรม โทร.089-2976753 พักได้จำนวน 6 คน เรียนรู้วิถีของคนในชุมชน.. พบกับกิจกรรม “เทศกาลนับนกยูง” ครั้งที่ 2 วันที่ 19 พย.2561 ณ บริเวณวัดกู่ผางลาง ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เปป็นต้นไปพบกับกิจกรรมดี ๆ เกี่ยวกับนกยูงไทย..