เยี่ยมชมโรงเรียนชาวนา ไร่เชิญตะวัน อ.เมือง จ.เชียงราย

1068

เยี่ยมชมโรงเรียนชาวนา ไร่เชิญตะวัน อ.เมือง จ.เชียงราย ชมกิจกรรมดี ๆ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวน4-5 ก้าว เลี้ยงไส้เดือน เพาะเห็ด ฯลฯ