เยี่ยมบ้านศิลปิน นายสมจิตร ไชยศรี จิตรกรรม ภาพเขียนสี หรือภาพลายเส้น ชุมชนท่องเที่ยว บ.ปงใหม่

973

การออกประเมินคัดเลือกบ้านศิลปินเมืองพะเยา เพื้อยกย่องและคัดเลือกศิลปินจังหวัดพะเยา ตามกิจกรรม “เปิดบ้านศิลปินเมืองพะเยา ประจำปี 2561” โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา..

เยี่ยมบ้านศิลปิน นายสมจิตร ไชยศรี จิตรกรรม ภาพเขียนสี หรือภาพลายเส้น ชุมชนท่องเที่ยว บ.ปงใหม่ เลขที่ 109 ม.8 ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา ติดต่อ โทร.089-9563504 ที่ชุมชนปงใหม่แห่งนี้..มีจุดที่น่าสนใจหลายจุด..ไม่ว่าจะเป็นสวนฮอมผญา จุดเรียนรู้ด้านธรรมชาติ สมุนไพรส่งเสริมสุขภาพ วัฒนธรรมการจักสานของกลุ่มผู้สูงอายุ ต้นแบบดำเนินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมแล้วครับ..สำหรับชุมชนที่เป็นต้นแบบแห่งนี้ พร้อมสำหรับนักท่องเที่ยว ที่มีใจรักด้านสุขภาพ ธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และธรรมชาติที่สวยงาม… ติดต่อสอบถามข้อมูลท่องเที่ยวโดยชุมชนได้กับ คุณเอื้ออังกูร สุขใจ หรือ คุณแต๋ม โทร.088-4439445 โทร 090-2178296 ID line auea-angkul FB ฟาร์มเห็ดสุขใจ บนพิกัด GPS ที่ N 19.61200 E 100.38870