เยือนถิ่นไทลื้อ สิบสองปันนา ที่..ชุมชนบ้านท่าฟ้าเหนือ หมู่ 1 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

2669

การท่องเที่ยวชุมชน OTOP และวัฒวิถีอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาของท่านไปรู้จักและสัมผัสกับชุมชน 1 ที่ตั้งอยู่ติดกับฝั่งลำน้ำยมเส้นเลือดใหญ่ของการเกษตรของชุมชนแห่งนี้

ชุมชนท่าฟ้าใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยาขอพาท่านไปสัมผัสกับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่วัฒนธรรมประเพณีการแต่งกายอาหารการกินดั้งเดิมและภาษาพูดของชาวไทลื้อจากสิบสองปันนาประเทศจีน

สัมพันธ์กับการท่องเที่ยวแบบใหม่ที่หลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยสัมผัสมาก่อนกับชีวิตของชาวเกษตรกรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงพออยู่พอกินครอบครัวอบอุ่นและพึ่งตนเองเป็นหลัก

วันนี้ชุมชนท่าฟ้าเหนือพร้อมแล้วที่จะต้อนรับทุกๆท่านที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตการเกษตรของชาวไทลื้อเมื่อท่านมาเยือนแล้วท่านจะไม่มีคำว่าผิดหวังเพราะชาวไทลื้อบ้านท่าฟ้าเหนือเทียบพร้อมด้วยมิตรไมตรีอันอบอุ่นและยินดีที่จะต้อนรับทุกๆท่าน

ติดต่อท่องเที่ยว นายปั๋น มูลศรี ผู้ใหญ่บ้าน โทร.087-1869835