เล่าขานงานจาวบ้าน-การอบรมจัดทำสื่อชุมชนท้องถิ่น อบต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา

1855

เล่าขานงานจาวบ้าน-กิจกรรมดี ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา มุ่งที่จะสร้างสื่อชุมชนท้องถิ่นภายในตำบล เพื่อขยายผลกิจกรรมต้นแบบดีๆให้แก่สาธารณะ บนโลกไซเบอร์อันกว้างใหญ่ไพศาล..โดย นายยุทธภูมิ นามวงศ์ พะเยาทีวี