เล่าขานงานจาวบ้าน ชนเผ่าม้งจังหวัดพะเยา ตอนที่ 03

เล่าขานงานจาวบ้าน ม้งจังหวัดพะเยา ตอนที่ 03 รวบรวม ตัดต่อ โดย นายยุทธภมิ นามวงศ์ พะเยาทีวี นำเสนอเรื่องราว วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของชนเผ่าม้ง ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดพะเยา

1785