…”เล่าขานงานจาวบ้าน”…พะเยาทีวีพาท่านไปรู้จักกับหมู่บ้านเข้มแข็ง หมู่บ้านอาสาพัฒนาป้องกันตนเอง หรือ อพป.บ้านป่าแขม

536

…”เล่าขานงานจาวบ้าน”…พะเยาทีวีพาท่านไปรู้จักกับหมู่บ้านเข้มแข็ง หมู่บ้านอาสาพัฒนาป้องกันตนเอง หรือ อพป.บ้านป่าแขม ม.4 ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา..วันนี้ 12 กค.2561 ที่นี่มีการประกวดกิจกรรมหมู่บ้าน อพป.ดีเด่น ปี 2561 ณ ที่อาคารเนอกประสงค์ของหมู่บ้านป่าแขม…