เล่าขานงานจาวบ้าน-เที่ยวชมโบราณสถานเวียงลอ

2230

เล่าขานงานจาวบ้าน-เที่ยวชมโบราณสถานเวียงลอ โดย นายยุทธภูมิ นามวงศ์ …ชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถี บ.เวียงลอ ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา ท่องเที่ยวชมโบราณสถาน วัตถุโบราณ วิถีชีวิต อาชีพพื้นบ้าน สพานแขวนที่สวยที่สุด และนั่งเรือเรือพายพื้นบ้านชมการหาปลาของชาวบ้าน ที่นี่..มีบริหารที่พักโฮมสเตย์ ติดต่อ นายมนัส วเียงลอ ผู้ใหญ่บ้าน โทร.090-3183679