เล่านขานงานจาวบ้าน-โครงการจิตอาสา สวนรุกขชาติบ้านถ้ำและเยี่ยมผู้พิการ2พี่น้อง บ.ทุ่งหลวง อ.ดอกคำใต้

เล่านขานงานจาวบ้าน-โครงการจิตอาสา สวนรุกขชาติบ้านถ้ำและเยี่ยมผู้พิการ2พี่น้อง บ.ทุ่งหลวง อ.ดอกคำใต้ สัปดาห์นี้ ยุทธภูมิ นามวงศ์และ นศ.ฝึกงาน วิทยาลัยเทคนิคพะเยา น้องหนึ่ง..นันทิกานต์ ลุนนากันฑ์ และ น้องบัว..อาริสา พุดชา ไปร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา อ.ดอกคำใต ที่ สวนรุกขชาติตำบลบ้านถ้ำ และเรื่องราวของผู้พิการสองพี่น้องที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และขาดญาติพี่น้องดูแล ที่ บ.ทุ่งหลวง ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

1887