เวทีรับฟังความคิดเห็น “ปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน

ในแต่ละปีพื้นที่ป่าไม้ถูกทำลายด้วยไฟป่านับหมื่นล้านต้น ตลอดจนทำลายความสมดุลตามธรรมชาติของระบบป่าไม้ ไฟป่าไม่เพียงแต่จะสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าไม้เท่านั้น หากแต่จะครอบคลุมสร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม ทำลายสุขภาพและระบบนิเวศของโลกในด้านต่าง นอกจากนั้นผลกระทบจากไฟป่ายังทำให้เกิดปัญหาหมอกควันไฟปกคลุมพื้นที่ ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน วันนี้จึงมีเวทีรับฟังความคิดเห็น “ปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน” “ไฟป่าดับได้อย่างไร?.” จัดโดย ThaiPBS เมื่อวันที่ 4 เมย.2562 ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ลอร์ด ลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง มีตัวแทนสื่อท้องถิ่น จาก พะเยาทีวี เข้าร่วม ประกอบด้วย ยุทธภูมิ นามวงศ์,ปิ่นแด้ว นามวงศ์,นันทิกานต์ ลุนนากันฑ์ นศ.ฝึกงาน ว.เทคนิคพะเยา และ อาริสา พุเชา นศ.ฝึกงาน ว.เทคนิคพะเยา… ปัญหาหมอกควัน ไฟป่า เป็นปัญหาที่เกอดซ้ำซาก เกิดขึ้นทุกปี ซ้ำแล้วซ้ำอีก สิ้นเปลืองงบประมาณ จึงอยากจะเห็นการเตรียมพร้อม และการวางแผนระยะยาวในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ภายใต้ของการทีส่วนร่วม และตระหนักถึงปัญหา ของประชาชนในพื้นที่ ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง

1595