เวทีสัมมนาวิชาการ “สื่อมือถือ : สร้างสรรค์ประเทศไทย ๔.๐”

528

เวทีสัมมนาวิชาการ “สื่อมือถือ : สร้างสรรค์ประเทศไทย ๔.๐”วันอาทิตย์ ที่ 23 กันยายน 2561 ณ โฮงเฮียนสื่อชุมชนพะเยาทีวี อาคารธรรมราชานุวัตร วัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา