เ สี ย ง เ พ รี ย ก จ า ก ใ จ แ ม่ น้ำ โ ข ง #2-3

พิบูลศักดิ์ ละครพล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์

จากตาน้ำน้อยบนยอด”จี้ฟู”

หิมาลัย หยู่ซู่ ฉิงไห่

รวมอาคู จาซู สองสายใย

เป็น หลานซาง ยิ่งใหญ่ สายธารา

หลานซาง หรือ หลานซางเจียง

คือแม่น้ำส่งเสียงเชี่ยวกรากกล้า

ลงปักษ์ใต้จีนครอง สิบสองปันนา

หลานซาง กลายมาเป็น ล้านช้าง

นั่นอาจเพราะ”ชาวไทลื้อ”รำลึกถึงถิ่นเก่า

อู่เหย้า บรรพชน คนเคียงข้าง

เชียงรุ่ง เรียก “จิ่งหง” ลงเลือนราง

หลานซาง เรียกล้านช้าง บ้างเป็นไร

พอผ่านลาวและไทยรวมใจเอิ้น

สรรเสริญเป็น “น้ำของ” ความฝันใฝ่

ผ่านเวียงเก่า เชียงของ เวียงแก่นไกล

โผล่ไปคาม-หนองคาย ยังเรียก”ของ”

ส่วน แม่โขง ชื่อราว สุรานั้น

ไทยกลางหูลั่น ฝรั่งล่อง

ฟังของ เป็นโขง เคลื่อน ครรลอง

(Kong River) โขงริเวอร์ จึงถูกครอง อาณานิคม

จากน้ำของ ผ่านแดนใคร เป็นชื่อเขา

เป็นน้ำของ ของเรา เผ่าผสม

บ้านพี่เมืองน้อง คล้องใจชม

เป็นแม่น้ำนิยม ชาตินานา

สี่พันเก้าร้อยเก้า (4909กม.)กิโลเมตร

หกประเทศร่วมใช้ร่วมรักษา

ปัจจุบัน แม่ชอกช้ำ ร่ำน้ำตา

แม่น้ำโขง ถูกเข่นฆ่า ด้วยเขื่อนคม

เขื่อน เขื่อน เขื่อน เขื่อนจีน เหนือจิ่งหง

จีนมั่นคง ด้วยเขื่อน เพื่อนขื่นขม

ปิดเปิดเขื่อนตามใจใคร่ภิรมย์

ชาติปลายน้ำช้ำระทมระงมทุกข์

จาก เ สี ย ง เ พ รี ย ก จ า ก ใ จ แ ม่ น้ำ โ ข ง โดย พิบูลศักดิ์ ละครพล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔

#ดนตรีเคียงโขงเพื่อโฮงเฮียนแม่น้ำของ

#SaveMaenamKong #feedDD #MASS

เรื่องเล่าจากเอกสารรับมอบ ตอน บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง

ทุกปีเมื่อถึงวันที่ 5 มีนาคม ที่ลานพ่อขุนงำเมือง ริมกว๊านพะเยาจะเต็มไปด้วยผู้คนที่มาจากทุกอำเภอในจังหวัดพะเยา จากหน่วยงานสถานศึกษา พ่อค้า คหบดี ต่างร่วมทำพิธี...

เวียงพะเยา : เกื้อพงษ์ ชัยดรุณ

เวียงพะเยาหรือเวียงปัจจุบัน ในเขตเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เวียงแห่งนี้มีรูปร่างลักษณะคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านกว้าง 750 เมตร ด้านยาว...

ความแตกต่างระหว่าง “ส้วมหิน” กับ “ฐานโยนี”หรือ ฐานโยนีโทรณะ(ฐานศิวลึงค์)

ความสับสนที่ยังมีการถกเถียงกันของแผ่นหินที่มีรูกลมเป็นปล่องอยู่ตรงกลางและมีร่องรูปยาวรีไปทางตอนปลายของแผ่นหิน บ้างก็ว่าเป็นฐานโยนี บ้างก็ว่าเป็นฐานส้วมพระในสมัยโบราณ ซึ่งแผ่นหินที่ว่านี้ ขุดพบได้ตามวัดร้างต่างๆหลายแห่งในเมืองพะเยาโดยเฉพาะกลุ่มวัดอรัญวาสี จึงทำให้เกิดแนวความคิดหรือความเข้าใจว่า เมืองพะเยาคงได้รับอิทธิพลทางศาสนาฮินดูมาก่อนที่จะรับศาสนาพุทธภายหลัง และชาวพะเยาในอดีตคงมีการเคารพสักการะบูชาศิวลึงค์ เพราะมีการพบร่องรอยหลักฐานเป็นฐานศิวลึงค์หรือฐานโยนี อย่างไรก็ตามจากการศึกษาและพิจารณาตามข้อเท็จจริงพบว่า...

การอ่านและตีความใหม่ในจารึกพระญาสองแควเก่า(พระญายุทธิษฐิระ) ลพ.24

จารึกพระญาสองแควเก่าลพ.24 แต่เดิมเป็นจารึกที่ขุดพบได้ในเมืองพะเยา ภายหลังถูกขนย้ายไปไว้ที่อำเภอริม จังหวัดเชียงใหม่ สถานที่และวันเดือนปีที่พบไม่ปรากฏหลักฐาน ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย จ.ลำพูน จารึกหลักนี้ลักษณะวัตถุเป็นหินทรายรูปใบเสมา สภาพชำรุดแตกหักเหลือเพียงท่อนบน...

อ้างถึงพระลอ อยู่ล้านช้าง(ในลาว) พระเพื่อน พระแพง อยู่ล้านนา(ในไทย)

เว็บไซต์ ศิลปวัฒนธรรมเผยแพร่บทความที่เกี่ยวข้องกับ พระลอ อยู่ล้านช้าง(ในลาว) พระเพื่อน พระแพง อยู่ล้านนา(ในไทย) แม่น้ำกาหลง คือ...