เ สี ย ง เ พ รี ย ก จ า ก ใ จ แ ม่ น้ำ โ ข ง #2-3

พิบูลศักดิ์ ละครพล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์

จากตาน้ำน้อยบนยอด”จี้ฟู”

หิมาลัย หยู่ซู่ ฉิงไห่

รวมอาคู จาซู สองสายใย

เป็น หลานซาง ยิ่งใหญ่ สายธารา

หลานซาง หรือ หลานซางเจียง

คือแม่น้ำส่งเสียงเชี่ยวกรากกล้า

ลงปักษ์ใต้จีนครอง สิบสองปันนา

หลานซาง กลายมาเป็น ล้านช้าง

นั่นอาจเพราะ”ชาวไทลื้อ”รำลึกถึงถิ่นเก่า

อู่เหย้า บรรพชน คนเคียงข้าง

เชียงรุ่ง เรียก “จิ่งหง” ลงเลือนราง

หลานซาง เรียกล้านช้าง บ้างเป็นไร

พอผ่านลาวและไทยรวมใจเอิ้น

สรรเสริญเป็น “น้ำของ” ความฝันใฝ่

ผ่านเวียงเก่า เชียงของ เวียงแก่นไกล

โผล่ไปคาม-หนองคาย ยังเรียก”ของ”

ส่วน แม่โขง ชื่อราว สุรานั้น

ไทยกลางหูลั่น ฝรั่งล่อง

ฟังของ เป็นโขง เคลื่อน ครรลอง

(Kong River) โขงริเวอร์ จึงถูกครอง อาณานิคม

จากน้ำของ ผ่านแดนใคร เป็นชื่อเขา

เป็นน้ำของ ของเรา เผ่าผสม

บ้านพี่เมืองน้อง คล้องใจชม

เป็นแม่น้ำนิยม ชาตินานา

สี่พันเก้าร้อยเก้า (4909กม.)กิโลเมตร

หกประเทศร่วมใช้ร่วมรักษา

ปัจจุบัน แม่ชอกช้ำ ร่ำน้ำตา

แม่น้ำโขง ถูกเข่นฆ่า ด้วยเขื่อนคม

เขื่อน เขื่อน เขื่อน เขื่อนจีน เหนือจิ่งหง

จีนมั่นคง ด้วยเขื่อน เพื่อนขื่นขม

ปิดเปิดเขื่อนตามใจใคร่ภิรมย์

ชาติปลายน้ำช้ำระทมระงมทุกข์

จาก เ สี ย ง เ พ รี ย ก จ า ก ใ จ แ ม่ น้ำ โ ข ง โดย พิบูลศักดิ์ ละครพล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔

#ดนตรีเคียงโขงเพื่อโฮงเฮียนแม่น้ำของ

#SaveMaenamKong #feedDD #MASS

เ สี ย ง เ พ รี ย ก จ า ก ใ จ...

๒ จากตาน้ำน้อยบนยอด”จี้ฟู” หิมาลัย หยู่ซู่ ฉิงไห่ รวมอาคู จาซู สองสายใย เป็น หลานซาง ยิ่งใหญ่ สายธารา หลานซาง หรือ...

ดนตรีเคียงโขง#1 : NaiNoi Sawasdee Acoustic

แม่น้ำโขงกำลังเผชิญปัญหาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปกป้องแม่น้ำโขงเป็นหน้าที่ของทุกคน เช่นเดียวกับศิลปิน นายน้อย ฟิงเกอร์สไตล์ อะคูสติก กีตาร์ ก็ได้บอกผ่านเสียงดนตรีไว้ริมฝั่งแม่น้ำช่วงต้นปี 2564...

เ สี ย ง เ พ รี ย ก จ า ก ใ จ...

แม่น้ำคือแม่พระคงคา จากสวรรค์ไหลลงมาเพื่อมนุษย์ ประหนึ่งหยาดน้ำใจใสพิสุทธิ์ หล่อเลี้ยงโลก ล่มชำรุด แล้งฤดี หน้าที่แม่น้ำคือฉ่ำไหล สายเลือดใหญ่ ผืนแผ่นดิน ทุกถิ่นที่ แหล่งอาหาร จากอกแม่ แผ่ไมตรี ให้สองฝั่งนที เขียวสดใส รำลึกหนึ่งแม่น้ำ...

ย้อนหลังดูหนังเก่า “กว๊านพะเยา” 2515

ข้อมูลจาก มนัส กิ่งจันทร์ จาก https://www.youtube.com/watch?v=KyXPn2IWhZQ&t=23s ตัวอย่างภาพจากกากฟิล์ม 16 มม.สโคป พากย์เสียงในฟิล์มเรื่อง กว๊านพะเยา...

พญางำเมือง/พระญางำเมือง

หลักฐานว่าด้วยพระนาม “พระญางำเมือง” (พญางำเมือง) ศิลาจารึกจารึกลาวงำเมือง พระญาร่วง พบที่วัดสบร่องขุย ปัจจุบันจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์เวียงพยาว วัดลี จารึกว่า “ลาวงำเมิง”จารึกวัดเชียงหมั้น...