เ สี ย ง เ พ รี ย ก จ า ก ใ จ แ ม่ น้ำ โ ข ง ๑

พิบูลศักดิ์ มาชา ละครพล

แม่น้ำคือแม่พระคงคา

จากสวรรค์ไหลลงมาเพื่อมนุษย์

ประหนึ่งหยาดน้ำใจใสพิสุทธิ์

หล่อเลี้ยงโลก ล่มชำรุด แล้งฤดี

หน้าที่แม่น้ำคือฉ่ำไหล

สายเลือดใหญ่ ผืนแผ่นดิน ทุกถิ่นที่

แหล่งอาหาร จากอกแม่ แผ่ไมตรี

ให้สองฝั่งนที เขียวสดใส

รำลึกหนึ่งแม่น้ำ นาม “ของโขง”

เชื่อมโยงน้ำสาขา”แม่อิง”ให้

จากตาน้ำ ดอยหลวงงาม “น้ำแม่ใจ”

เป็นทะเลสาบใหญ่ “กว๊านพะเยา” 

“อิง”ไหลแอบ แนบสาขา แม่น้ำของ

สายนทีสีทอง กาลก่อนเก่า

เอื้อสาย ปันสุข ทุกข์บรรเทา

ต้นกำเนิด คือยอดเขาหิมาลัย


หมายเหตุ บทกวี นี้มีทั้งหมด ๒๔ บท เขียนเพื่อไปอ่านในงานคอนเสิร์ตที่โฮงเฮียนแม่น้ำโขง ของครูตี๋ เพื่อหารายได้สมทบทุน สร้างห้องสมุดอ้ายแสงดาว

เรื่องเล่าจากเอกสารรับมอบ ตอน บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง

ทุกปีเมื่อถึงวันที่ 5 มีนาคม ที่ลานพ่อขุนงำเมือง ริมกว๊านพะเยาจะเต็มไปด้วยผู้คนที่มาจากทุกอำเภอในจังหวัดพะเยา จากหน่วยงานสถานศึกษา พ่อค้า คหบดี ต่างร่วมทำพิธี...

เวียงพะเยา : เกื้อพงษ์ ชัยดรุณ

เวียงพะเยาหรือเวียงปัจจุบัน ในเขตเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เวียงแห่งนี้มีรูปร่างลักษณะคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านกว้าง 750 เมตร ด้านยาว...

ความแตกต่างระหว่าง “ส้วมหิน” กับ “ฐานโยนี”หรือ ฐานโยนีโทรณะ(ฐานศิวลึงค์)

ความสับสนที่ยังมีการถกเถียงกันของแผ่นหินที่มีรูกลมเป็นปล่องอยู่ตรงกลางและมีร่องรูปยาวรีไปทางตอนปลายของแผ่นหิน บ้างก็ว่าเป็นฐานโยนี บ้างก็ว่าเป็นฐานส้วมพระในสมัยโบราณ ซึ่งแผ่นหินที่ว่านี้ ขุดพบได้ตามวัดร้างต่างๆหลายแห่งในเมืองพะเยาโดยเฉพาะกลุ่มวัดอรัญวาสี จึงทำให้เกิดแนวความคิดหรือความเข้าใจว่า เมืองพะเยาคงได้รับอิทธิพลทางศาสนาฮินดูมาก่อนที่จะรับศาสนาพุทธภายหลัง และชาวพะเยาในอดีตคงมีการเคารพสักการะบูชาศิวลึงค์ เพราะมีการพบร่องรอยหลักฐานเป็นฐานศิวลึงค์หรือฐานโยนี อย่างไรก็ตามจากการศึกษาและพิจารณาตามข้อเท็จจริงพบว่า...

การอ่านและตีความใหม่ในจารึกพระญาสองแควเก่า(พระญายุทธิษฐิระ) ลพ.24

จารึกพระญาสองแควเก่าลพ.24 แต่เดิมเป็นจารึกที่ขุดพบได้ในเมืองพะเยา ภายหลังถูกขนย้ายไปไว้ที่อำเภอริม จังหวัดเชียงใหม่ สถานที่และวันเดือนปีที่พบไม่ปรากฏหลักฐาน ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย จ.ลำพูน จารึกหลักนี้ลักษณะวัตถุเป็นหินทรายรูปใบเสมา สภาพชำรุดแตกหักเหลือเพียงท่อนบน...

อ้างถึงพระลอ อยู่ล้านช้าง(ในลาว) พระเพื่อน พระแพง อยู่ล้านนา(ในไทย)

เว็บไซต์ ศิลปวัฒนธรรมเผยแพร่บทความที่เกี่ยวข้องกับ พระลอ อยู่ล้านช้าง(ในลาว) พระเพื่อน พระแพง อยู่ล้านนา(ในไทย) แม่น้ำกาหลง คือ...