เ สี ย ง เ พ รี ย ก จ า ก ใ จ แ ม่ น้ำ โ ข ง ๑

พิบูลศักดิ์ มาชา ละครพล

แม่น้ำคือแม่พระคงคา

จากสวรรค์ไหลลงมาเพื่อมนุษย์

ประหนึ่งหยาดน้ำใจใสพิสุทธิ์

หล่อเลี้ยงโลก ล่มชำรุด แล้งฤดี

หน้าที่แม่น้ำคือฉ่ำไหล

สายเลือดใหญ่ ผืนแผ่นดิน ทุกถิ่นที่

แหล่งอาหาร จากอกแม่ แผ่ไมตรี

ให้สองฝั่งนที เขียวสดใส

รำลึกหนึ่งแม่น้ำ นาม “ของโขง”

เชื่อมโยงน้ำสาขา”แม่อิง”ให้

จากตาน้ำ ดอยหลวงงาม “น้ำแม่ใจ”

เป็นทะเลสาบใหญ่ “กว๊านพะเยา” 

“อิง”ไหลแอบ แนบสาขา แม่น้ำของ

สายนทีสีทอง กาลก่อนเก่า

เอื้อสาย ปันสุข ทุกข์บรรเทา

ต้นกำเนิด คือยอดเขาหิมาลัย


หมายเหตุ บทกวี นี้มีทั้งหมด ๒๔ บท เขียนเพื่อไปอ่านในงานคอนเสิร์ตที่โฮงเฮียนแม่น้ำโขง ของครูตี๋ เพื่อหารายได้สมทบทุน สร้างห้องสมุดอ้ายแสงดาว

เ สี ย ง เ พ รี ย ก จ า ก ใ จ...

๒ จากตาน้ำน้อยบนยอด”จี้ฟู” หิมาลัย หยู่ซู่ ฉิงไห่ รวมอาคู จาซู สองสายใย เป็น หลานซาง ยิ่งใหญ่ สายธารา หลานซาง หรือ...

ดนตรีเคียงโขง#1 : NaiNoi Sawasdee Acoustic

แม่น้ำโขงกำลังเผชิญปัญหาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปกป้องแม่น้ำโขงเป็นหน้าที่ของทุกคน เช่นเดียวกับศิลปิน นายน้อย ฟิงเกอร์สไตล์ อะคูสติก กีตาร์ ก็ได้บอกผ่านเสียงดนตรีไว้ริมฝั่งแม่น้ำช่วงต้นปี 2564...

เ สี ย ง เ พ รี ย ก จ า ก ใ จ...

แม่น้ำคือแม่พระคงคา จากสวรรค์ไหลลงมาเพื่อมนุษย์ ประหนึ่งหยาดน้ำใจใสพิสุทธิ์ หล่อเลี้ยงโลก ล่มชำรุด แล้งฤดี หน้าที่แม่น้ำคือฉ่ำไหล สายเลือดใหญ่ ผืนแผ่นดิน ทุกถิ่นที่ แหล่งอาหาร จากอกแม่ แผ่ไมตรี ให้สองฝั่งนที เขียวสดใส รำลึกหนึ่งแม่น้ำ...

ย้อนหลังดูหนังเก่า “กว๊านพะเยา” 2515

ข้อมูลจาก มนัส กิ่งจันทร์ จาก https://www.youtube.com/watch?v=KyXPn2IWhZQ&t=23s ตัวอย่างภาพจากกากฟิล์ม 16 มม.สโคป พากย์เสียงในฟิล์มเรื่อง กว๊านพะเยา...

พญางำเมือง/พระญางำเมือง

หลักฐานว่าด้วยพระนาม “พระญางำเมือง” (พญางำเมือง) ศิลาจารึกจารึกลาวงำเมือง พระญาร่วง พบที่วัดสบร่องขุย ปัจจุบันจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์เวียงพยาว วัดลี จารึกว่า “ลาวงำเมิง”จารึกวัดเชียงหมั้น...