แก้ปัญหาสังคมไทยอารมณ์เหวี่ยงสุดขั้วอย่างไร

1341

โรคเหวี่ยงของคนในวันนี้ . มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างน่าใจหาย พระครูศรีวรพินิจ ผู้ก่อตั้งสถาบันปวงผญาพยาว วิเคราะห์ปัญหาสังคมปัจจุบัน พร้อมแนะทางออกด้วยพุทธปัญญาอย่างน่าสนใจ ติดตามได้ในคลิปนี้