แอ่วอำเภอเมืองพะเยา จ.พะเยา ชมวิถีชุมชนหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

994

แอ่วอำเภอเมืองพะเยา จ.พะเยา ชมวิถีชุมชนหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ.ตุ่นใต้ หมู่ 1และ 7 ต.บ้านตุ่น,บ.ทุ่งกิ่ว หมู่ 10 ต.บ้านตุ่น หมู่บ้านตีมีด บ.ร่องไฮ หมู่ 1 ต.แม่ใส และหมู่บ้านทำครกหิน หมู่ 6 ต.บ้านสาง…