โครงการคลินิกช่าง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

2017

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 เพื่อการขับขี่ปลอดภัยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลแม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา โดย สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่กาะสถานีตำรวจภูธรแม่กา.. กระทรวงแรงงาน โดย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดโครงการคลินิกช่าง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 รับบริการตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ระหว่างวันที่ 27 ธค.2561-2 มค.2562 บนถนนสายหลัก….