โครงการปลูกป่าและสร้างฝานชะลอน้ำ 66 พรรษา 66 ฝาย 6,600 ต้น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

2167

โครงการปลูกป่าและสร้างฝานชะลอน้ำ 66 พรรษา 66 ฝาย 6,600 ต้น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 อ.เมือง จ.พะัยา

วันพฤหัสบดีที่ 26 กค.2561 ป่าชึมชน บ.ห้วยหม้อ หมู่ 5 ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา…ประธาน โดย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผวจ.พะเยา…

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษาในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เพื่อปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์สร้างความปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่

เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

เพื่อฟื้นฟูสภาพผืนป่าชุมชนให้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นและทำให้แรงน้ำเกิดความอุดมสมบูรณ์ชุ่มชื้นและเพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบประชารัฐ

สำหรับการปลูกต้นไม้ในวันนี้ 6600 ต้นจะดำเนินการปลูกแซมในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านห้วยหม้อหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านตุ่นในพื้นที่ 30 ไร่กล้าไม้จำนวน 6000 ต้นแยกเป็นกล้าไม้พยุง 1000 ต้นมะขามเปรี้ยวยักษ์จำนวน 1000 ต้นยางนาจำนวน 1200 ต้นไม้สักจำนวน 2300 ต้นไม้ไผ่ลวกจำนวน 500 ต้นส่วนที่เหลือได้มอบให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารท้องถิ่นนำไปปลูกในพื้นที่ทุกตำบลจนครบให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2561 นี้