โครงการปลูกป่าและสร้างฝายชลอน้ำ 66 พรรษา 66 ฝาย 6,600 ต้น เฉลิมพระเกียรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

1858

โครงการปลูกป่าและสร้างฝายชลิน้ำ 66 พรรษา 66 ฝาย 6,600 ต้น เฉลิมพระเกียรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ ม่อนสูง หมู่ 5 ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561 ประชาชนเข้าร่วม จาก 11 หมู่บ้าน 150 คน

โดยมีนายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองพะเยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม และมีนายรัฐวุฒิชัย ใจกล้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่นให้การต้อนรับ และมีนายวันชัย ไชยวงค์ กำนันตำบลบ้านตุ่น กล่าวรายงาสนการจัดกิจกรรมดังกล่าว

พื้นที่เขตตำบลบ้านตุ่น มีแนวเขตติดต่อกับเทือกเขาดอยหลวงเป็นแนวยาวหลายตำบล ซึ่งชุมชนหมู่บ้านที่ติดกับแนวทุทยานดอยหลวง ได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องในการร่วมเป็นกลไกในการป้องกัน และอนุรักษ์ป่าต้นน้ำแห่งนี้ อีกทั้งการดูแลควบคุมมิให้ราษฎร์เพาะปลูก และใช่้สารเคมีในเขตพื้นที่เกษตรต้นน้ำแห่งนี้ เพราะต้นน้ำแห่งนี้จะไหลรวมกันลงไปในกว๊านพะเยานั่นเอง..