หน้าแรก มดข่าว#พะเยาทีวี โควิดส่งผลต่อการเรียนการสอบเข้ามหาวิทยาลัย 65

โควิดส่งผลต่อการเรียนการสอบเข้ามหาวิทยาลัย 65

รายงานข่าวโดย นิสิตสาขาสื่อสารสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา

-

สถานการณ์โควิดที่มีมาอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อการศึกษาของเด็กนักเรียนเป็นอย่างมาก ไม่นับแต่เพียงข้อจำกัดในการเรียนออนไลน์ แต่ยังส่งผลถึงการสอบเข้ามหาวิทยาลัยด้วย รายงานข่าวโดย นิสิตสาขาสื่อสารสื่อใหม่ บรรณาธิการร่วมโดย กองบรรณาธิการมดข่าวพะเยาทีวี

Must Read

เวียงพะเยา : เกื้อพงษ์ ชัยดรุณ

เวียงพะเยาหรือเวียงปัจจุบัน ในเขตเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เวียงแห่งนี้มีรูปร่างลักษณะคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านกว้าง 750 เมตร ด้านยาว 1,300 เมตร อายุสมัยประมาณพุทธศตวรรษที่ 21 สันนิษฐานว่า สร้างในสมัยพระญายุทธิษฐิระมาเป็นเจ้าสี่หมื่นปกครองเมืองพะเยาเมื่อพ.ศ. 2017 และการที่พระองค์ได้มาสร้างเวียงใหม่แห่งนี้ซึ่งเป็นคู่แฝดกับเวียงน้ำเต้า ก็เพราะเนื่องจาก ตัวเวียงน้ำเต้าหรือตัวเวียงเดิมคับแคบจึงได้มีการขยายเวียงมาทางตะวันตก ซึ่งก็คือ ตัวเวียงพะเยาปัจจุบัน และการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีในตัวเวียงพะเยาแห่งนี้ จะเห็นได้ว่าความเก่าแก่มีอายุสอดคล้องกับอายุของตัวเวียงและมีความเชื่อมโยงกับพระญายุทธิษฐิระ ผู้ซึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์ชาวสุโขทัย...