Dream Phayao-ChiangRaiPost Covid-19

เราจะอยู่ร่วมกันในสถานการณ์โควิด-19 นี้อย่างไร ถ้ากำลังใจและการแบ่งปันยังมีอยู่ เราจะฟื้นฟูและพัฒนาเมืองของเราเพื่อส่งต่อให้ลูกหลานต่อไปด้วยกัน. มาฝันและลงมือทำกิจกรรม ที่นี่ เร็วๆ นี้

โควิดเชียงราย 11 ราย ณ 5/12/63

-

โควิดเชียงราย 11 ราย ณ 5/12/63

5/12/63 พบผู้ป่วยโควิด-19 พบเพิ่ม 2 ราย เข้ามาทางอำเภอแม่สาย (ไทม์ไลน์อยู่ในพื้นที่แม่สายเท่านั้น) รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเชียงราย รวมผู้ป่วยเดิม 9 + ใหม่ 2 ดังนั้นเชียงรายพบรวมทั้งหมด 11 ราย…สำหรับผู้เดินทางมาจากพม่า ได้รับการกักกันตัวในสถานที่ทั้งหมด 137 ราย ในส่วนบุคคลที่มีความเสี่ยงจากสิงห์ปาร์คและสถานบันเทิง 4 แห่ง มีผู้ได้รับการตรวจเชื้อ 1,474 ราย ผลเป็นลบทั้งหมด

ศูนย์ติดตามสถานการณ์ COVID 19 เชียงราย/สำนักงานสาธารณสุขเชียงราย

เรื่องน่าสนใจ