Dream Phayao-ChiangRai

Dream Phayao-ChiangRaiPost Covid-19

เราจะอยู่ร่วมกันในสถานการณ์โควิด-19 นี้อย่างไร ถ้ากำลังใจและการแบ่งปันยังมีอยู่ เราจะฟื้นฟูและพัฒนาเมืองของเราเพื่อส่งต่อให้ลูกหลานต่อไปด้วยกัน. มาฝันและลงมือทำกิจกรรม ที่นี่ เร็วๆ นี้

ข้อมูลข่าวสารในเว็บนี้ รวบรวมและเรียบเรียงขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ค้นหาง่าย ไม่สงวนลิขสิทธิ์ หากนำไปอ้างอิงควรให้แหล่งที่มา ท่านสามารถส่งข้อมูลมาเพิ่มเติม ปรับปรุงแก้ไข ให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และเพื่อประโยชน์ในการศึกษาและพัฒนาต่อไป

#พะเยาทีวี

รวบรวม/เรียบเรียง

สื่อความรู้โควิด-19

คำสั่งผู้เดินทางจากพื้นที่สีแดงเข้าสู่เชียงราย

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย เรื่อง มาตรการสำหรับผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด เข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยมีข้อปฏิบัติดังนี้ - ลงทะเบียนรายงานตัวในแอปพลิเคชั่นไลน์ สแกนคิวอาร์โค๊ด “เชียงรายสวัสดี” และแอพพลิเคชั่นไทยชนะ - ให้เฝ้าระวังสังเกตอาการตนเองแบบเข้มข้น และให้กักตัวเอง เป็นเวลา 14 วัน หรือเท่าที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยให้ปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด คือ เว้นระยะห่างระวังกัน สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย งดเว้นการเข้าไปในพื้นที่ที่มีการรวมคนจำนวนมาก...

ติดตาม ผ่อหนือ เร็วๆ นี้

สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดพะเยา

สถานการณ์โควิด 19 จังหวัดเชียงราย

แหล่งตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ติดตามสถานการณ์ COVID 19 เชียงราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพะเยา

Politics

Coronavirus Pandemic

Must Read

รวมข้อมูล/ชุดความรู้เกี่ยวกับโควิด-19