โดนบูลลี่ว่า อ้วน คนพูดสนุก แต่คนฟังอาจจะไม่สนุกกับเราก็ได้

243

โดนบูลลี่ว่า อ้วน คนพูดสนุก

แต่คนฟังอาจจะไม่สนุกกับเราก็ได้
อย่าบูลลี่ใคร เพราะคำบางคำอาจจะไปทำร้ายใครก็ได้