โรงเรียนอาชีพ-การซ่อม บำรุงรถจักรยานยนต์

1633

โรงเรียนอาชีพ-การซ่อม บำรุงรถจักรยานยนต์ การจัดบริการของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ในโครงการสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา เมื่อวันที่ 18 กย.2561