โรงเรียนอาชีพ-การนวดแผนไทย -ตอนที่01

745

เยี่ยมกิจกรรมของผู้พิการที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ กิจการการสาธิตการนวดแผนไทย เพื่อส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้ครอบครัว ส่งเสริมสนับสนุนโดย สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานพะ้ยน และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ้ำ…เมื่อวันอังคารที่ 24 ตค.2561…