ให้กำลังใจ”โคก หนอง นา โมเดล”อำเภอภูซาง

-

ให้กำลังใจ”โคก หนอง นา โมเดล”อำเภอภูซาง

งานสารสนเทศฯ สพจ.พะเยา

จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา ติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่ครัวเรือนเป้าหมาย นายพยอม ศรีจันทร์ หมู่ 10 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ในการให้คำเเนะนำการบริหารจัดการพื้นที่ โคก หนอง นา ตามสภาพภูมิสังคม เเละให้กำลังใจแก่ลูกจ้างเหมาบริการ ”โคก หนอง นา โมเดล” อำเภอภูซาง จำนวน 8 ราย ในการทำงานร่วมกับครัวเรือนเป้าหมายในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา เข้าร่วมติดตามลงพื้นที่ในครั้งนี้ /วันที่ 9 ธันวาคม 2563

เรื่องน่าสนใจ