ไทย-ลาวร่วมมือป้องกันแก้ไขโรคติดต่อแนวเขตชายแดน

1809

ไทย-ลาว จับมือพัฒนาศักยภาพบุคลากรด่านควบคุมโรคติดต่อ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ

 


วันนี้ ( 7 กุมภาพันธ์ 2562 ) ที่ แมลงปอ สมาร์ท ฟาร์ม อ.เชียงคำ จ.พะเยา นพ.ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมกับ ดร.แก่น ดวงดี รองหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงไซยะบุรี สปป.ลาว ได้ร่วมลงนามในความร่วมมือพัฒนาศักยภาพบุคลากรของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และหน่วยบริการสุขภาพที่ติดอำเภอชายแดนของประเทศไทย และ สปป.ลาว ระหว่าง จังหวัดพะเยา ราชอาณาจักรไทย กับ แขวงไซยะบุลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
นพ.ไกรสุข เปิดเผยว่า การลงนามในครั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและหน่วยบริการสุขภาพที่ติดอำเภอชายแดนของประเทศไทยและสปป.ลาว ด้านช่องทางเข้าออกด่านให้ได้ตามมาตรฐาน พรบ.โรคติดต่อ 2548 การสื่อสารความเสี่ยงพร้อมทั้งความรู้ เรื่อง โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ พิษสุนัขบ้า และทบทวนข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารสถานการณ์โรคใน
นพ.ไกรสุข กล่าวต่อไปว่า การจัดประชุมในครั้งนี้ มีหน่วยงานของฝ่ายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประกอบด้วย บุคลากรสาธารณสุขของแขวงไชยะบุลี ขั้นแขวงและขั้นเมือง บุคลากรจากแขนงพัวพันการต่างประเทศ ขั้นแขวงและสำหรับหน่วยงานฝ่ายราชอาณาจักรไทย ประกอบด้วย บุคลากรสาธารณสุขระดับจังหวัด และอำเภอชายแดนไทย-ลาว ของจังหวัดพะเยา บุคลากรปฏิบัติงานตาม CIQ ที่ด่านบ้านฮวกและบุคลากรของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ กรมควบคุมโรค ซึ่งเป็นโอกาสในการขยายเครือข่าย ภาคีความร่วมมือทางด้านสาธารณสุข ระหว่างประเทศ ตลอดจนเป็นการพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานทางการสาธารณสุข ระหว่างประเทศคู่ขนานไทย- ลาว

(ภาพ/ข่าว สราวุธ ตั้งประเสริฐ พะเยาทีวี)