พ่อหาญ ธรรมโม บรรจงนิ้วกระหวัดรัดเส้นยางพลาสติกหลายเฉดสี ทีละเส้น ทีละเส้น ได้สีสันที่สวยงามและรัดแน่นมั่นคง ก่อรูปเป็นไม้กวาดทางมะพร้าวที่สวยงามและแข็งแรง คนที่ซื้อไปใช้จะได้ ไม่ต้องมาซื้อบ่อยๆ

สองมือที่หยาบกร้านนี้แหละที่สร้างข้าราชการระดับ 8 ถึง 2คน ไม้กวาดของพ่อหาญ จึงเสมือนสิ่งที่คอยย้ำเตือนความซื่อสัตย์และความรักในวิชาชีพอันเป็นสัมมาอาชีวะ

ติดต่อสนับสนุนไม้กวาดมีชีวิตของพ่อหาญ ได้ที่ชุมชนหลังวัดลี เมืองพะเยา