รู้จักกับ “น้องน้ำอิง” ดญ.นาราภัทร อุระแสง เยาวชนพะเยา ที่ได้รับการถ่ายทอดศิลปะการเชิดหุ่นสาย

1889

พาท่านไปรู้จักกับ “น้องน้ำอิง” ดญ.นาราภัทร อุระแสง เยาวชนพะเยา ที่ได้รับการถ่ายทอดศิลปะการเชิดหุ่นสายและการวาดภาพ จากสล่าหนา่นแถม นายธีรศาสตร์ เจริญสุข ศิลปินแห่งเมืองพะเยา

น้องน้ำอิง..วัย 12 ขวบ กำลังเรียนอยู่ชั้นประถมปีที่ 6 โรงเรียนดรุณวิทยา เป็นเยาวชนที่มีใจรักและสนใจในงานศิลปะด้านการเชิดหุ่นสาย และศิลปะการวาดภาพ สามารถสร้างรายได้จากงานเขียนภาพของตนเอง และยังโดดเด่นในความสามารถอันน่าทึ่งของลีลาการเชิดหุ่นสาย 20 สายให้เราชมเป็นขวัญตา และน้องน้ำอิงยังจะได้มีโอกาสไปเชิดหุ่นสาย ในงานมหกรรมหุ่นนานาชาติ หรือ มหกรรมหุ่นโลก ที่ จ.ภูเก็ต ในช่วงวันที่ 1-5 พย.2561 นี้อีกด้วย..

นายธีระศาสตร์ เจริญสุข หรือ สล่าหนรานแถม กล่าวว่า น้องน้ำอิง เป็นเยาวชนที่มีใจรัก และสนในในงานศิลปะของล้านนา ทั้งการวาดภาพ การดนตรีพื้นเมือง และที่น่าสนใจก็คือ ความสนใจของน้องน้ำอิงในการฝึกฝน “การเชิดหุ่นสาย” จนชำนาญ โดยการฝึกสอนจากสล่าหนานแถม ในอนาคตน้องน้ำอิง จะเป็นศิลปินน้อยที่โด่งดังคนหนึ่งในภาคเหนือตอนบนอย่างแน่นอน..

ได้ไปเยี่ยมบ้านศิลปิน ของสล่าหนานแถม ที่ ต.ธารทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง บนถนนเส้นทางจากพะเยา ไป วังเหนือ-เชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 15 ตค.2561 นี้..ขอขอบคุณที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นบนกระท่อมน้อยกลางป่า และยังได้แสดงการเชิดหุ่นสายให้ดูด้วย ประทับใจมาก…ขอให้เจริญรุ่งเรืองและเป็นศิลปินที่โ่ด่งดังเป็นที่รู้จักต่อไป..

ติดต่อสล่า..หนานแถม นายธีรนะศาสตร์ เจริญสุข โทร.081-7652359