วิถีใหม่คนค้าขายหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา

1035

การเกิดโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระลอกใหม่ ทำให้ชุมชนหน้ามหาวิทยาลัยพะเยาไม่คึกคักเช่นเคย พฤติกรรมการจับจ่ายซื้อของกินของใช้ กระทบแม่ค้า พ่อค้า ปรากฏการณืเช่นนี้พวกเขาปรับเปลี่ยนการค้า ขาย อย่างไร …

มดข่าว พะเยาทีวี : ธนวัฒน์ สมัยกุล รายงาน