เปิดให้คนไทยในท่าขี้เหล็กกลับผ่านด่านแม่สาย

264

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 39 บุคคลสัญชาติไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางจากประเทศเมียนมา ให้กลับเข้าประเทศไทยทางช่องทางผ่านแดนตามกฎหมายเท่านั้น เพื่อเข้าสู่กระบวนการตามมาตรการของสาธารณสุข