ม่วนใหนไปฮั่น..พาเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถีที่ อ.ดอกคำใต้

1167

ม่วนใหนไปฮั่น..ยุทธภูมิ นามวงศ์และคุณปุย..จริยา วรรณพัฒน์ พาเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถีที่ อ.ดอกคำใต้ ที่ ชุมชนหนองหล่ม ต.หนองหล่ม,บ.ฝั่งหมิ่น และ บ.วังขอนแดง วิถีชีวิตของคนอีสาน การปลูกหม่อน เลี้ยงไหม…