ความเข้มแข็งของชุมชนท่องเทั่ยว บ.เซี๊ยะ ม.4 ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา

360

ความเข้มแข็งของชุมชนท่องเทั่ยว บ.เซี๊ยะ ม.4 ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา…วันนี้ชุมชนต้อนรับนักท่องเที่ยว จาก..ททท.หรือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และไร่รื่นรมย์ อ.เทิง จ.เชียงราย ซึ่งเข้ามาสำรวจเชื่อมเพื่อเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนบ้านเซี๊ยะ เมื่อวันอังคารที่ 28 สค.2561 ก่อนอื่นเราไปดูการเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวคณะนี้ด้วยกันก่อน ไปดูการเตรียมเมนูอาหารพื้นบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวกันก่อนนะครับ… การต้อนรับคณะนักท่องเที่ยว เราเริ่มต้นกันที่อาคารเอนกประสงค์ของหมู่บ้านเซี๊ยะ ต้อนรับอย่างอบอุ่นโดยคณะกรรมการหมู่บ้านเซี๊ยะ สตรีแม่บ้าน และตัวแทนหน่วยงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน และ จนท.เขตรักษาพัะนธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ อ.จุนที่ได้มาร่วมกันต้อนรับและให้ข้อมูลการท่องเที่ยวบ้านเราครับ… ขอแนะนำการท่องเที่ยวโดยชุมชนแห่งนี้ ว่าชุมชนนี้เขามีอะไรที่เป็นจุดเด่น จุุดสานใจ หรือจุดขาย ของชุมชนบ้านเซี้ยะ โดยสรุปคร่าว ๆ กันก่อนนะครับ.. ขอขอบพระคุณท่านกรุณา เตชาติวงศ์ ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จ.เชียงราย และ คุณศิริวิมล กิตะพาณิชย์ ไร่รื่นรมย์ อ.เทิง จ.เชียงราย และคณะ โอกาสหน้าอย่าลืมหวนกลับมาเยี่ยมเป็นกำลังใจให้ชุมชนบ้านเซี๊ยะด้วยนะครับ… ติดต่อท่องเที่ยว บ.เซี๊ยะ ที่ นายหมวก สะสาง ผู้ใหญ่บ้านเซี๊ยะ โทร.061-2681773