การเลี้ยงจิ้งโกร่ง สร้างรายได้…”รวิศฟาร์ม”..

1014

…”รวิศฟาร์ม”..โดย ชวัลวิทย์ ไชยวุฒิ และ ลภัสรดา ใจเื้อ สองสามีภรรยา ได้หันหลังให้กับการเป็นลูกจ้างเอกชน มาเอาดีทางด้านการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงจิ้งโกร่ง สร้างรายได้ให้กับสมาชิกเครือข่ายในตำบล เพิ่มโอกาสสร้างงานให้กับกลุ่มผู้ด้วยโอกาศ เช่น ผู้สูงอายุ คนพิการ ได้เข้ามาเป็นเครือข่ายสร้างรายได้จากการเลี้ยงจิ้งโกร่ง จำนวน 50 ราย
 
ผลผลิตจากการเลี้ยงจิ้งโกร่ง นำไปสู่การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายผลิตภัณฑ์ ทั้งสองได้มีการขยายเครือข่ายผู้เลี้ยงจิ้งโกร่ง ออกไปยังตำบล หมู่บ้าน และอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดพะเยา พร้อมทั้งรองรับการตลาด ในการซื้อจิ้งโกร่งจากผู้เลี้ยงอีกด้วย ทำให้ผู้เลี้ยงไม่ต้องกังวลในเรื่องการตลาดแต่อย่างใด.. รวิศฟาร์มตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 291 หมู่ที่ 3 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
 
ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ นายชวัลวิทย์ ไชยวุฒิ โทร.086-3711427 และนางสาวลภัสรดา ใจเอื้อ โทร.098-7714219 พิกัดนำทางGPS ที่ N 19.08549 E 100.06820