ชืีนชมกับผลงาน ความาำเร็จของ ทีมหุ่นยนต์ประเทศไทย SW.PY.Robot Team รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา รางวัล Word Robot Games 2018 ณ ปรเทศฟิลิปปินส์..

456

พะเยาทีวี..ถ่ายทำรายการ “ข่วงบ้านลานเมือง” โดย ท่านนพพร ทาทาน และ รายการ”เล่าขานงานจาวบ้าน” โดย นายยุทธภูมิ นามวงศ์ ชืีนชมกับผลงาน ความาำเร็จของ ทีมหุ่นยนต์ประเทศไทย SW.PY.Robot Team รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา รางวัล Word Robot Games 2018 ณ ปรเทศฟิลิปปินส์..

และโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลโลก…Global Citizenship Enhancement Program 24-31 October 2018 Seoul.Republic of Korea

ขอขอบคุณท่าน ผอ.ศาสตรา วงจุมปูและคณะอาจารย์ ไว้ ณ ที่นี้..