511

เชิญเข้าอบรมทำเบเกอรี่โภชนาบำบัดที่ จ.พะเยา ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561 สถานที่อบรม ณ ศูนย์เรียนรู้SMEสู่ความมั่งคั่ง บ.จำป่าหวาย (ตรงข้ามอู่วีไอพีมอเตอร์) ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา..รับจำนวน 40 คน สนใจติดต่อ นายบุญชู กมุทมาโรชญ์ ประธานสมาพันธ์ SME ไทย ภาคเหนือตอนบน 2 โทร.081-8827582