เล่าขานงานจาวบ้าน-อาชีพเลี้ยงไก่งวงที่ บ.บัว

427

มีโอกาสไปเยี่ยมกิจกรรมการเปิดตลาดสดหน้าวัดดอกบัว ของชุมชนบ้านบัว หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจพอเพียงแห่งนี้ หลังจากเยี่ยมวิถีชีวิตตลาดสดหน้าวัดดอกบัวแล้ว จึงได้ถือโอกาสไปเยี่ยมพี่เขาเลี้ยงไก่งวงกันดีกว่า… ดาบตำรวจสังกัดตำรวจภูธร จังหวัดพะเยา ใช้เวลาว่างจากงานราชการหันมาประกอบอาชีพเสริมเพาะพันธุ์ไก่งวงออกจำหน่าย เป็นที่ต้องการของตลาดและสามารถสร้างรายได้เป็นอย่างดี ดาบตำรวจ สมบูรณ์ นันทพิฏฐ์ ตำรวจสังกัดกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา ต้องเข้าดูแลไก่งวง ทุกเช้า ทุกเย็น จำนวนมากกว่า 200 ตัว ของเขาที่เพาะไว้ภายในโรงเรือน ตรงข้ามกับที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา หลังเขาใช้เวลาว่างจากวันหยุดราชการ หันมาเพาะพันธ์ไก่งวงออกจำหน่ายสร้างรายได้เสริม ซึ่งสามารถจำหน่ายได้เป็นอย่างดี จนไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด เนื่องจากหากมีการเพาะพันธ์ออกมาเสร็จแล้วลูกของไก่งวงไม่เกิน 1-2 เดือนก็จะมีคนมาสั่งจองซื้อกันจนหมด ท่านบอกกับเราว่าท่านยินดีที่จะถ่ายทอด วิชาความรู้ เทคนิคในการเพาะเลี้ยงไก่งวงเป็นรายได้ และหากจะมาเยี่ยมชมถึงที่ก็ยินดีต้อนรับ พิกัดนำทาง GPS นำรถท่านจอดถึงประตูโรงเรือนเพาะเลี้ยงไก่งวง( ตรงข้ามที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบัว) ที่ N 19.18821 E 99.88097 บ้านเลขที่ 41 หมู่ 4 บ.บัว ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.088-2607838