Phayao Food Valley การประกวดผลิตภัณฑ์ต้นแบบ Idea to Product

1352

Phayao Food Valley การประกวดผลิตภัณฑ์ต้นแบบ Idea to Product ณ ห้อลพุดตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา เมื่อวันพุธที่ 25 กค.2561…