00:02:47

กินดิบหูดับ! ปศุศัตว์เข้มความสะอาดเขียงหมู

อาการโรคเชื้อไวรัสในสุกรที่ติดต่อสู่คนจากการบริโภคในจังหวัดพะเยา ไข้หูดับ หรือ โรคติดเชื้อสเตรฟโตคอกคัส ซูอิส เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน สาเหตุเกิดจากการกินอาหารที่ปรุงจากเลือดสุกรดิบ  ในจังหวัดพะเยา มีเกษตรกรที่เลี้ยงสุกรพื้นเมือง 530 รายจำนวนสุกร 4,781 ตัวและเกษตรกรที่เลี้ยงสุกรพันธุ์ 1,667 รายจำนวนสุกร 29,603 ตัว   การป้องกันในจังหวัดพะเยาปัจจุบัน โรงฆ่าสัตว์ต้องได้รับอนุญาตจากเทศบาลฯ หลังการฆ่าสัตว์สัตวแพทย์ได้ตรวจเนื้อและรับรองความปลอดภัยก่อนนำเนื้อสัตว์ออกไปจำหน่ายตามมาตรฐานกฎกระทรวงปศุสัตว์ที่กำหนดตามมาตรฐาน GMP ก่อนนำออกไปจำหน่ายจะสามารถลดปัจจัยเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้บริโภคได้ ติดตามรายงานจาก CTV สาขาสื่อสารสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา และ มดข่าวพะเยาทีวี
00:03:07

ชาวสวนลำไยพะเยาแย่หนัก ต้นทุนสูงราคาตกต่ำ

ต้นทุนที่สูง ทั้งค่าปุ๋ย ค่ายา ค่าแรง คือ สิ่งที่เกษตรกรต้องเผชิญ ชาวสวนลำไยพะเยา บอกเรื่องนี้กับเราอย่างไรเกี่ยวกับกลไกทางการตลาดด้านผลผลิตการเกษตรที่มีอยู่ในปัจจุบัน ติดตามรายงานจากนิสิตสาขาสื่อสารสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา ...บรรณาธิการร่วม โดย มดข่าวพะเยาทีวี
00:03:15

เกษตรวิถีใหม่ 3 : พงษ์ณรินทร์ มูลหา ฟาร์มโป่งโองออร์แกนิก

เส้นทางเกษตรวิถีใหม่ ของพงษ์ณรินทร์ มูลหา แห่งฟาร์มโป่งโองออร์แกนิก คือ การใช้ปัจจัย 4 ได้แก่ ดิน น้ำ แสงแดด อุณหภูมิ สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้ผลผลิตบนพื้นที่เล็กๆ ไม่กี่ไร่ของเขา แต่เต็มไปด้วยความสุข ผลงาน : มดข่าวพะเยาทีวี สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
00:07:15

การ์ตูนมันไร้สาระ! : มดข่าวร้ายกาจ

ใครๆ ก็ต่างว่า การ์ตูนช่างไร้สาระ แต่เด็กเกือบทุกคนเติบโตมากับการ์ตูน มดข่าว raigaard เล่าเรื่องผ่านนี้อนิเมชั่น น่าสนใจอย่างไรต้องติดตามชม
00:05:06

ความคืบหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้

ความคืบหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ หลังเกิดการหยุดชะงักการก่อสร้างในปี 2561 โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยกรมชลประทานได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมพร้อม ทั้งสำรวจและออกแบบตามขั้นตอนมาเป็นลำดับ และเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างโดยมีแผนดำเนินการก่อสร้าง 6 ปี เพื่อส่งน้ำช่วยเหลือให้พื้นที่การเกษตรในเขตอำเภอเชียงม่วน กว่า 28,000 ไร่ และเพื่อการอุปโภคบริโภค การประมง การท่องเที่ยว และยังสามารถบรรเทาอุทกภัย...
00:05:57

WHO? : โดย มดข่าวเชียงคำวิทยาคม

อยากสวยเหมือนคนอื่นเพราะถูกเพื่อนล้อเลียน จึงหาวิธีการที่เสี่ยงต่อการถูกล่อลวง และมีผลกระทบต่อสุขภาพ สุดท้ายโทษคนขาย สังคม หรือตัวเอง ภาพยนตร์เชิงรณรงค์การใช้ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม กองรรณาธิการร่วมพะเยาทีวี : มดข่าวเชียงคำวิทยาคม สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สสส. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา