Dream Phayao-ChiangRai

Dream Phayao-ChiangRaiPost Covid-19

เราจะอยู่ร่วมกันในสถานการณ์โควิด-19 นี้อย่างไร ถ้ากำลังใจและการแบ่งปันยังมีอยู่ เราจะฟื้นฟูและพัฒนาเมืองของเราเพื่อส่งต่อให้ลูกหลานต่อไปด้วยกัน. มาฝันและลงมือทำกิจกรรม ที่นี่ เร็วๆ นี้

Category: ของดีเมืองพะเยา

ย้อนหลังดูหนังเก่า “กว๊านพะเยา” 2515

ข้อมูลจาก มนัส กิ่งจันทร์ จาก https://www.youtube.com/watch?v=KyXPn2IWhZQ&t=23s ตัวอย่างภาพจากกากฟิล์ม 16 มม.สโคป พากย์เสียงในฟิล์มเรื่อง กว๊านพะเยา ปี 2515 นำแสดงโดย ครรชิต-เพชรา (หนังต้นฉบับเป็นฟิล์ม 35 มม.สโคป) ซึ่งคุณสถาพร Nana Jidtung อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ให้พวกเรายืมฟิล์มมาทำไฟล์ภาพเก็บไว้เพื่อการอนุรักษ์นะครับ..ฟิล์มม้วนนี้ฉายแล้วยาว 35 นาที...

เมืองโบราณ”เวียงลอ”

อดีตเวียงลอเคยเป็นเมืองเก่าแก่โบราณที่สำคัญเมืองหนึ่งในยุคสมัยของอาณาจักรล้านนาช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 20-21 ปัจจุบันที่ตั้งของเมืองอยู่ในเขตพื้นที่ต.ลอและต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา ลักษณะผังเมืองไม่สม่ำเสมอ มีแม่น้ำอิงไหลผ่านกลางเมืองคล้ายกับเมืองอกแตก สาเหตุเป็นเพราะว่าแม่น้ำอิงมีการเปลี่ยนทางเดินสายน้ำ จากเดิมที่ไหลอ้อมเมืองไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมือง แต่แม่น้ำกลับเปลี่ยนกระแสไหลเข้าผ่านกลางเมือง ทำให้เมืองลอถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ เมืองลอบริเวณฝั่งใต้ของแม่น้ำอิง(ใหม่)กับเมืองลอบริเวณฝั่งเหนือของแม่น้ำอิง(ใหม่) ขนาดของเมืองรวมกันความกว้างประมาณ 750 เมตร ยาว 1,250 เมตร มีร่องรอยแนวกำแพงเมืองและคูเมืองล้อมรอบหลายชั้น ส่วนใหญ่สภาพถูกทำลายและเสื่อมโทรมไปตามธรรมชาติ โดยเฉพาะบริเวณแนวกำแพงเมืองด้านทิศเหนือซึ่งเป็นตำแหน่งใกล้กับแนวแม่น้ำอิงสายเก่า จะเห็นว่า...

ทอผ้าบ้านฮวก : ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

วันพฤหัสบดี ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวรุ่งนภา ชูเตชะ พัฒนาการอำเภอแม่สรวย รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอภูซาง พร้อมด้วย นักวิชาการชำนาญการพัฒนาชุมชน ประชาสัมพันธ์ "ผ้าไทยใส่สนุก" ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทั้งนี้ได้ติดตามและให้คำแนะนำกลุ่มทอผ้าบ้านฮวก ในการนำแบบลายผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ไปใช้ในการทอผ้า ผลิตและพัฒนารูปแบบผ้าทอของกลุ่มให้มีความทันสมัย สวยงามและโดดเด่นยิ่งขึ้น ณ กลุ่มทอผ้าบ้านฮวก ตำบลภูซาง...

ผ้าทอไทลื้อเชียงม่วน : ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

ผ้าทอไทลื้อเชียงม่วน : ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ โดย กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งมอก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา. วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน​ พร้อมด้วย​ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์​ และคณะ ติดตามการดำเนินงานการทอผ้าลายพระราชทาน โดยมี...

ผักผีปู่ยา : นึกถึงแกงหน่อไม้

ออกดอกเหลืองอร่าม เห็นแล้วนึกถึง แกงหน่อใส่น้ำปู ต้องมีผักผีปู่ย่ากับใบขิงแมงดา คนเมืองล้านนาจะรู้ทันที กลิ่นนี้หอม มีเมล็ดด้วย “ผักปู่ย่า” มีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปในแต่ละท้องถิ่น ได้แก่ ทางภาคเหนือเรียก ผักปู่ย่า หนามปู่ย่า ทะเน้าซอง ภาคกลางเรียก ช้าเลือด ปราจีนบุรี และอุดรธานี อีสานเรียก ผักกาดย่า ที่นครพนมเรียกว่า ผักขะยา...

ส้มป่อยเดือน 5 เป็งของดีมีอยู่ในชุมชน

บรรยากาศคึกคัก เก็บส้มป่อย เดือน 5 เป็ง ของดีมีอยู่ในชุมชน เชื่อว่านำมาทำน้ำมนต์จะช่วยมีพละกำลังฤทธิ์เดชชนะศัตรู...วันนี้ประชาชนในชุมชนหลายพื้นที่ต่างออกมาเก็บฝักส้มป่อย เช่นที่วัดดโสมนัสทุ่มท่า ต.ท่าจำปี อ.เมือง จ.พะเยา โดยมีความเชื่อตามตำนานว่า ส้มป่อยเดือนห้า นั้น เกิดจากควายทรพีไล่ชนฆ่าลูก ตายจนเกือบหมด เหลือตัวสุดท้ายคือควายทรพา ชนกันตั้งเชียงแสนจนไปถึงเมืองยางเชียงตุง จังหวะสุดท้ายขณะที่ชนกันอยู่ ควายตัวพ่อทรพีดันทรพาลูกเข้าป่า ทำให้ผลมะขามป้อมได้ตกใส่หลังตัวเอง และส้มป่อยเดือนห้าได้ตกใส่หลังควายทรพาตัวลูก ส่งผลให้ทรพาตัวลูกมีกำลังชนจนชนะ จึงเป็นที่มาของส้มป่อยเดือนห้า...

ลายขอฯ ผ้าทอไทลื้อบ้านทุ่งมอกเชียงม่วน

ทอผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ของกลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านทุ่งมอก ม.5 ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ซึ่งได้เริ่มดำเนินการแล้ว โดยกลุ่มทอผ้าใช้ด้ายย้อมสีจากธรรมชาติ ในการทอเป็นผ้าพันคอลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี และเตรียมความพร้อมในการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการ …สพอ.เชียงม่วน จ.พะเยา รายงาน

ผ้าทอลายขอฯบ้านห้วยลานดอกคำใต้

นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอ พร้อมนางมัลลิกา ทองเทพ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายรุ่งนที คำเรืองฤทธิ์ อาสาพัฒนาชุมชน ผู้รับผิดชอบงาน OTOP ติดตามการดำเนินงานกลุ่มทอผ้าบ้านวังขอนแดง หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ในการทอผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ให้มีความสวยงามและปราณีต ตามพระราชดำริ“ผ้าไทยใส่ให้สนุก” …สพอ.ดอกคำใต้ รายงาน

เบื้องหลังผ้าทอลายขอฯดอกคำใต้

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ เตรียมความพร้อมการดำเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา โดยนางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอ มอบหมายให้นักวิชาการพัฒนาชุมชน และอาสาพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ เตรียมความพร้อมการดำเนินงาน ณ กลุ่มทอผ้าบ้านใหม่ราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 5 ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา สพอ.ดอกคำใต้ รายงาน

สัปดาห์เกษตรอาหารปลอดภัย ชวนกินผัก คนรักสุขภาพ

วิทยาลัยเกษตร​และ​เทคโนโลยี​พะเยา ​ชวนเที่ยวงาน"สัปดาห์เกษตรอาหารปลอดภัย ชวนกินผัก คนรักสุขภาพ"วันที่20-31ธันวาคม​2563นี้ ในงานพบกับบุฟเฟต์​ผักสลัด30บาทตัดได้ไม่อั้น เที่ยวชมสวนพืชผักและแปลงเกษตรต้นแบบ ชิมหลากหลายเมนูจากฟาร์ม ช็อปผลผลิตปลอดภัยทางการเกษตรมากมายจากฝีมือนักเรียนนักศึกษา อาทิเช่น เมล่อนปั่น สลัดโรล เมี่ยงปลารักสุขภาพ ยำต้นอ่อนทานตะวัน ขนมจีนแกงเขียวหวานเจ้าพระยา ณ ลานฟาร์มสุข เลือกอุดหนุนพืชผักสวนครัว ต้นกล้าและเมล็ดพันธุ์​คุณภาพและกิจกรรม work shop ปลูกรักเพาะผักกินเอง แล้วพบกันที่เกษตรพะเยา

วัดพระธาตุแสงแก้วมงคล ผลงานของครูบาเจ้าอานันท์ พุทธธัมโม

ประวัติเดิมของวัด          วัดพระธาตุแสงแก้วมงคล สร้างเมื่อ พ.ศ.2475 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 48 ไร่ เดิมเป็นพุธสถาน อันประกอบด้วยพระเจดีย์พระวิหาร ซึ่งมีซากปรังหักพังเหลือเพียงฐานอิฐซากวิหาร ตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ยๆ ทางทิศตะวันออกของตัวอำเภอดอกคำใต้ในปัจจุบันและมีสันเขาใหญ่ทอดยาวโอบล้อม รอบทุกด้านดุจกำแพงธรรมชาติ เป็นโบราณสถานที่มีอายุอยู่ระหว่างยุคของพ่อขุนรามงำเมืองกับพญาธุทธิเจียง ราว๕๐๐-๗๐๐ปีมาแล้ว ประมาณปีพ.ศ.๑๘๔๙-๒๐๔๙ โดยอาศัยหลักฐานเทียบเคียงจาก ก้อนอิฐ เหล็กลิ่ม และเครื่องถ้วยชาม...

งานบวงสรวงเจ้าพ่อหนองเรือคำ สมโภช ๑๐๘ ปีและของดีอำเภอปง

https://www.facebook.com/phayaotv/videos/1192840990926689/ งานบวงสรวงเจ้าพ่อหนองเรือคำ สมโภช ๑๐๘ ปีและของดีอำเภอปง วันที่ 7-13 มกราคม 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอปง https://www.facebook.com/phayaotv/videos/3007635795934770/

ทำไมต้องบวงสรวงพญางำเมืองในวันที่ 5 มีนาคม  โดยวิมล ปิงเมืองเหล็ก

ทำไมต้องบวงสรวงพญางำเมืองในวันที่ 5 มีนาคม บทความโดย วิมล ปิงเมืองเหล็ก (ภาพประกอบ/คุณมอส และอรุณ พวงสุวรรณ ) ....... วันที่ 5 มีนาคม ของทุกปี เมืองพะเยาจะจัดพิธีบวงสรวง "พญางำเมือง" ที่อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองเป็นประจำ และถือเป็นงานใหญ่ของจังหวัดเลยทีเดียว เพราะเพียบพร้อมไปด้วยพิธีกรรมทั้งผี พราหมณ์ พุทธ ตลอดทั้งวัน ที่ว่าผีก็เพราะตลอดค่อนวัน พวกทรงเจ้าเข้าผี ผีมดผีเม็ง ผีมดซอนเม็ง เจ้าพ่อประตูผา เจ้าพ่อข้อมือเหล็ก เจ้าพ่อขุนน้ำ มาร่ายรำท่ามกลางเสียงเพลงจากวงปาดแนนับกว่า...

เมนูสุดท้าทาย”ด้วงมะพร้าว”ย่าง!!

ด้วงมะพร้าว ด้วงสาคู ย่าง-สด เมนูสุดแปลก สุดอร่อย แนะนำโดย นิรันดร์ บีเค
00:13:12

หอยขม หอยจุ๊บ : ของกิ๊นบ้านเฮาจากวิถีธรรมชาติ

ใช้ชีวิตในป่ากับสราวุฒิ ปี 2 ตอน 10 หอยขม หอยจุ๊บ : Pond snail, Marsh snail, River snail : 池塘蜗牛, 田螺 ...#หาของป่า #เห็ดป่า นำมาทำอาหาร วิถีชีวิต วิถีชุมชน #การทำเกษตรอินทรีย์ #ใช้ชีวิตในป่ากับสราวุฒิ...

กว๊านพะเยา ภาพยนตร์ในตำนานที่คนพะเยาน้อยคนจะรู้จัก!!

พะเยาทีวีพบข้อมูลภาพยนตร์ "กว๊านพะเยา" (2515 ครรชิต-เพชรา) โดย มนัส กิ่งจันทร์  (ชุมทางหนังไทยในอดีต) เล่าไว้อย่างน่าสนใจ สรุปความว่า... กว๊านพะเยา สร้างเมื่อ 2515 นำแสดงโดย ครรชิต-เพชรา-ประจวบ-โสภา-เมตตา-มารศรี-ถนอม-เนตรดาว-สุคนธ์-ทองฮะ-จุ่น ทรงเล็ก-สังข์ทอง-พรชัย สร้อยเพชร-สุคนธ์ สร้างโดย ส.น.อ.ภาพยนตร์ โดย สุรินทร์ ยอดยรรยง เป็นผู้อำนวยการสร้าง นคร วิเชียรโชติ...
01:07:01

ซอตำนานเมืองพะเยา ตอนที่ 2

ซอล้านนา เรื่อง ตำนานเมืองพะเยา ตอนที่ 2 (ซอล่องน่าน) ศิลปินขับซอล่องน่าน : ศักดิ์สิทธิ์ แม่ใจ – ลาวรรณ ธรรมรักษา ประพันธ์บทซอ : ศักดิ์สิทธิ์ แม่ใจ ศิลปินนักดนตรีล้านนา : สะล้อ - หนึ่ง พันธกานต์ / ปิน - สมศักดิ์ Sound...
00:56:26

ซอตำนานเมืองพะเยา ตอนที่ 1

ซอล้านนา เรื่อง ตำนานเมืองพะเยา ตอนที่ 1 (ซอปี่จุม) ศิลปินขับซอล้านนา : ศักดิ์สิทธิ์ แม่ใจ – พัชรี ศรีล้านนา ประพันธ์บทซอ : ศักดิ์สิทธิ์ แม่ใจ ศิลปินนักดนตรีล้านนา : ปี่ก้อย-เก่ง วัชรินทร์ / ปี่กลาง-แจ๊ค กวินท์ / ปี่เล็ก-เอ ดวงดี...

ใครๆก็แห่ไปกินลาบลุงแสง ขุนพลลาบเขียงบินเมืองเจียงคำ

ลาบสุงแสง ต้นตำรับ “ขุนพลลาบเมืองเจียงคำ”  ตำนานเขียงบินสะท้านยุทธภพ ดังไกลข้ามเขาไปถึง สปป.ลาว ถ้าไม่จอง!!! อดรับประทาน สร้างรายได้ 15,000 – 20,000 บาทต่อวัน ผู้สื่อข่าวบุกพิสูจน์คำล่ำลือการกล่าวขานจากนักชิม ลาบเมืองเหนือ ว่า ร้านลาบลุงแสง บ้านเลขที่...

ข่วงละอ่อนเจียงคำสืบสานวัฒนธรรมสร้างสรรค์สื่อออนไลน์

รัฐมนตรี พม. แอ่วเชียงคำ เปิดงาน “ข่วงคุ้มครองละอ่อนเจียงคำสืบสานวัฒนธรรมสร้างสรรค์สื่อออนไลน์” 29 ต.ค. 61 เวลา 18.00 น. ที่ลานที่ว่าการอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา พลเอก...

หายไปกว่า 40 ปีค้นพบบาตรหินคู่พระเจ้าหินวัดบุญนาคเชียงคำ

สุดอัศจรรย์ชาวเชียงคำพบบาตรหินยักษ์ คู่ใจ พระเจ้าหินหรือพระพุทธศิลานิมิตร อายุกว่า 500 ปี ที่สูญหายไป กว่า 40 ปี วันนี้(24 ตุลาคม 2561) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ ตรวจสอบที่วัดบุญนาค บ.ใหม่ ม.8 ต.หย่วน จ.พะเยา หลังทราบข่าวว่า ชาวบ้านพบบาตรหินขนาดใหญ่ที่สูญหายไปกว่า 40 ปี พบ หินก้อนใหญ่แกะสลักลักษณะ...