หมวดหมู่ : ฅนพะเยา

Fight เราจะก้าวข้ามผ่านโควิด 19 ไปด้วยกัน : วิสิทธิ์ บุญเรือง

ผลงานร่วมแสดงในนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยของคณาจารย์และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ ห้องแสดงนิทรรศการหมุนเวียนสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดแสดง 4 - 30 ธ.ค. 2563 เปิดนิทรรศการ 4 ธ.ค. 2563 เวลา 16.00 น.

สัมพันธภาพของความสุข : วิสุทธิ์ บุญเรือง

" สัมพันธภาพของความสุข "บทสนทนาเล็กๆ ของเด็กๆ ยังคงส่งต่อรอยยิ้มให้กับผู้ที่ได้พบเห็นอยู่เสมอ ผลงานร่วมแสดงในนิทรรศการ " ขัว#9 "ขัวศิลปะเชียงราย

เยี่ยมไร่นาสวนผสมตามแบบ”โจน จันได”ของคนแม่ใจ

เกษตรอำเภอแม่ใจพาไปเยี่ยมสวนอาจารย์ศิรินทร์ทิพย์ วิชัยโน บ้านเลขที่ 270 หมู่ที่ 7 ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยาข้าราชการบำนาญ ซึ่งน้อมนำศาสตร์พระราชามาปฏิบัติ ทำไร่นาสวนผสม มีการปลูกข้าว ปลูกพืช มีแหล่งน้ำทั้งสระ และธนาคารน้ำใต้ดิน การกรองน้ำใช้ตามแบบของปราชญ์ชาวบ้าน โจ จันได การทำปุ๋ยหมัก การเลี้ยงไส้เดือน การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมี สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ค่อนข้างชัดเจน นายการุณย์ มะโนใจ เกษตรอำเภอแม่ใจ...

2 มหาวิทยาลัยพร้อมมอบปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ให้พิบูลศักดิ์ ละครพล

นายพิบูลศักดิ์ ละครพล เกิดวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ ที่อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากวิทยาลัยครูเชียงใหม่ ทำงานเป็นครูสอนภาษาไทยและหัตถศึกษาที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จนถึง พ.ศ. ๒๕๑๙ จึงลาจากอาชีพครูภูเขามาทำงานเขียนหนังสืออย่างจริงจัง และย้ายเข้ามาอยู่กรุงเทพฯ เขียนเรื่องสั้นและบทกวีเป็นประจำให้นิตยสารต่างๆ พร้อมทั้งทำงานเป็นบรรณาธิการหนังสือเล่มให้หลายสำนักพิมพ์ ใช้นามปากกา มาชา, มาชารี และอื่นๆ นายพิบูลศักดิ์ ละครพล...

พระอาจารย์บรรเลง สุมโน วัดผาธรรมนิมิตร (ห้วยผาเกี๋ยง)

พระอาจารย์บรรเลง สุมโน อายุ ๖๘ พรรษา ๔๐ วัดผาธรรมนิมิตร (ห้วยผาเกี๋ยง) ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา ได้มรณภาพลงด้วยอาการอันสงบ เมื่อ 5 ตุลาคม 2563 ประวัติหลวงพ่อพระบรรเลง สุมโน เกิดวันที่ ๑๗ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๕...

เส้นทางธรรม พระครูบาอานันท์ พุทธธมฺโม

ประวัติภิกษุอานันท์ พุทธธมฺโม เกิดวันศุกร์ ที่ ๑๔ เตือนเมษายน พศ. ๒๔๙๓ ปีขาล บิดาชื่อ นายมูล ฟองแก้ว มารดา ชื่อ นางบุตร ฟองแก้ว เกิดที่บ้านญาติขณะที่มารดาเดินทางไปเช่วยเตรียมงานบุญวันสงกรานต์ (วันพญาวัน) วันนั้นมีพายุลมฝนตกหนักและนานมาก จนน้ำนองเต็มท่าร่องช้าง นับเป็นประวัติการณ์ เป็นบุตรคนโตในจำนวน ๙ คน เชื้อชาติไทย...

ศิษยานุศิษย์แห่ร่วมพิธีฝั่งสรีระสังขารพระครูบาเจ้าอานันท์ พุทธธัมโม เป็นไปอย่างเรียบง่ายตามพินัยกรรมภายในวันเดียว

7 ตุลาคม 2563 ภายหลังจากที่พระครูบาเจ้าอานันท์ พุทธธัมโม ประธานสงฆ์วัดพระธาตุแสงแก้วมงคล อำเภอดอกคำใต้ ได้มรณภาพลงในช่วงเช้าวันนี้ ศิษยานุศิษย์ของท่าน ก็เร่งดำเนินการตามพินัยกรรม ที่พระอาจารย์ท่านได้เขียนไว้เมื่อปี 2551 โดยได้นำสรีระของท่านบรรจุลงหลุมทันที่ในช่วงประมาณบ่าย 14.30 น. ข้อมูล /ภาพ พระสิทธิพงษ์ สันตจิตโต วัดพระธาตุจอมไคร้ อ.ดอกคำใต้

ผลงานหนังสือของพระครูบาเจ้าอานันท์ พุทธธัมโม แห่งวัดพระธาตุแสงแก้วมงคล

#พะเยาทีวี ขอรวบรวมผลงานเขียนและเรียบเรียงของ ครูบาเจ้าอานันท์ พุทธธัมโม ไว้เบื้องต้น เพื่อประโยชน์ในการศึกษาบุคคลสำคัญของจังหวัดพะเยา ท่านใดมีหนังสือหรืองานเขียนของท่าน (คงมีอีกหลายเล่ม) ส่งมาเพิ่มเติมได้ ทาง เพจ #พะเยาทีวี https://www.facebook.com/phayaotv

จากพะเยาถึงเจ้าพระยา : พระครูโสภณปริยัติสุธี

พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม) รศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ #มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา นำเสนอมุมมองการพัฒนาเมืองพะเยา มีความน่าสนใจและข้อท้าทายหลายประเด็น ตั้งแต่ระดับครอบครัวถึงระดับประเทศ ที่สำคัญคือ ต้องลงมือทำตอนนี้เพื่อให้เกิดผลในอนาคต ติดตามได้ใน จากพะเยาถึงเจ้าพระยา

จากพะเยาถึงเจ้าพระยา : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล

กว่า 19 ปีกับการอยู่อาศัยในจังหวัดพะเยา ทั้งบทบาทอาจารย์/นักวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา และทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มีมุมมองการพัฒนาเมืองพะเยาในเชิงนวัตกรรมทางสังคมที่น่าสนใจ ติดตามชมได้ใน "จากพะเยาถึงเจ้าพระยา" พะเยาทีวี ดำเนินรายการโดย ชัยวัฒน์ จันธิมา

พระอุบาลีคุณูปมาจารย์พระนักปราชญ์แห่งเมืองพะเยา

https://www.youtube.com/watch?v=EGTOHrl09gA พระอุบาลีคุณูปมาจารย์(ปวง ธมฺมปญฺมหาเถระ)พระนักปราชญ์แห่งเมืองพะเยา อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ อำเภอเมืองพะเยา อายุ 102 ปี 81 พรรษา วิดีทัศน์นี้จัดทำโดย สถาบันปวงผญาพยาว (องค์กรสาธารณประโยชน์) และ#พะเยาทีวี เพื่อเผยแพร่ผลงานผู้มีคุณูปการต่อสังคมเมืองพะเยา ไม่สงวนลิขสิทธิ์ .... ชอบคุณ เครือข่าย/ช่างภาพจิตอาสา#พะเยาทีวี
00:03:18

ป่าชุมชนบ้านปี้ คว้ารางวัลระดับประเทศ “คนรักป่าป่ารักชุมชน”

https://youtu.be/e0w_ku6XOfM ป่าชุมชนบ้านปี้ ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ โครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน (กล้ายิ้ม) ประจำปี 2562 ทั้งหมดเกิดจากความร่วมมือของชาวบ้านปี้ ที่ร่วมกันต่อสู้และรักษามาอย่างยาวนาน เป็นแบบอย่างแก่ชุมชนต่างๆ และเคยได้รับรางวัลมามากมาย

ข่วงบ้านลานเมือง : สล่าหนานบุญธรรม วัชระเทพ พิกุลทอง

https://youtu.be/l2MRGBnTsCg พะเยาทีวี ทีวีชุมชนเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น เปิดใจ "สล่าหนานบุญธรรม" วัชระเทพ พิกุลทอง ศิลปินพื้นบ้าน บ้านฝั่งหมิน ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา นอกจากจะมีความรู้และทักษะด้านการซอพื้นเมืองทำนองล่องน่าน เป็นลูกศิษย์พ่อคำผาย แล้วยังเป็นสล่าปั้นพระพุทธรูป วาดภาพ

มวยบันทึก : ครูดิน วิทวัส ค้าสม # เคนย่า2

"เราไม่ได้มาเพื่อบอกว่า มวยไทยคือศิลปะการต่อสู้ที่ดีที่สุด ศิลปะการต่อสู้ทุกประเภทย่อมดีและมีประโยชน์ นักสู้ที่เก่งที่สุดคือคนที่สามารถผสมผสานการต่อสู้ทุกศาสตร์เข้าด้วยกัน และเหนือสิ่งอื่นใดก็คือ เราต้องการมาสานสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างมิตรภาพที่ดีต่อกันมากกว่า" วันที่สองที่เคนย่าพวกเราตื่นมาพร้อมกับความรู้สึก แสบจมูกแสบคอ เพราะฝุ่นเยอะ แต่ก็ไม่มีไรมากแค่กินน้ำเยอะๆแล้วก็ล้างจมูกบ่อยๆ แค่นี้ก็เอาตัวรอดได้ เคนย่าฝุ่นเยอะแต่อากาศเย็นสบาย เย็นๆแห้งๆ...

มวยบันทึก : ครูดิน วิทวัส ค้าสม #เคนยา 1

เคนย่า เป็นประเทศที่สวยงามประเทศหนึ่ง ความสวยงามของเคนย่ามีเสน่ห์มากจนทำให้ ลอร์ด เบเดน โพเอลล์ ผู้ให้กำเนิดกิจการลูกเสือ ผู้ที่เดินทางมาแล้วรอบโลก ยังหลงใหลจนตัดสินใจไปใช้ชีวิตบั้นปลายที่นั่น ก่อนไปเคนย่านอกจากนักกีฬาวิ่งมาราธอนแล้ว ก็คงจะเป็นเรื่องเหตุการณ์ก่อการร้ายที่เกิดขึ้นก่อนวันเดินทางไม่กี่วัน มีหลายคนพูดถึงเรื่องนี้และถามพวกเราว่ากลัวหรือเปล่า ระวังกันให้ดีๆนะ แต่สำหรับพวกเรา ที่นี่ไม่ใช่ที่แรกที่มีเหตุการณ์ความวุ่นวาย แต่ทุกๆครั้งที่ไปประเทศเหล่านั้นก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่หลายคนคิด ที่เคนย่านอกจากจะไม่เจอเหตุการณ์ก่อการร้ายแล้ว ผู้คนที่เราไปพบเจอก็ยิ้มแย้มแจ่มใสและเป็นมิตรกับพวกเรามาก ตั้งแต่วันแรกที่เราไปถึง day 1 พักผ่อนได้ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากบินไปถึงเคนย่า...

ทีมล้านนาไฟต์ติ้งพะเยาสร้างชื่อเป็นตัวแทนประเทศเดินทางเผยแพร่ศิลปมวยไทย

โครงการเผยแพร่กีฬามวยไทยในแอฟริกา 4 ประเทศ ได้แก่ เคนยา เอธิโอเปีย โมซัมบิก และแอฟริกาใต้ ของกระทรวงการต่างประเทศ ได้เริ่มขึ้นแล้วที่กรุงไนโรบี เคนยา โดยเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 นายโสรัจ สุขถาวร ผู้อำนวยการกองการทูตวัฒนธรรม กรมสารนิเทศ ได้นำคณะครูและนักมวยไทย ภายใต้การกำกับดูแลของ "ครูดิน" วิทวัส ค้าสม...

“ธีรัตน์ ดาวไธสง” ปราชญ์ไม้ไผ่เมืองพะเยา

อาจารย์ธีรัตน์  ดาวไธสง  เป็นอดีตข้าราชการครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เป็นนักวิจัยสมุนไพรไทยควบคู่กับการทำธุรกิจสปา เคยดำรงตำแหน่ง รองประธานหอการค้าจังหวัดพะเยา ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา  ปี 2559 สร้างศูนย์กระจายสินค้า OTOP จังหวัดพะเยา ปี 2561 มีโครงการสร้างศูนย์การเรียนรู้ไม้ไผ่จังหวัดพะเยา เมื่อแล้วเสร็จ คนพะเยาเรียกเขาได้เต็มปากว่า “ปราชญ์ไม้ไผ่” ปัญญาความรู้ศาสตร์ด้านไม้ไผ่จะถูกรวบรวมไว้ในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้อย่างครบวงจร ย้อนความเดิมกลับไปเมื่อหลายสิบปี อาจารย์ธีรัตน์  ดาวไธสง  ลาออกจากอาชีพราชการตาม โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด...

นายเจริญ มาบุตร จิตรกรชาวแม่ใจแห่งสำนักช่างสิบหมู่

https://youtu.be/E1CqlOX3GjI นายเจริญ มาบุตร ศิลปินจิตรกรรม ภาพเขียนสี หรือ ภาพลายเส้น ปัจจุบันกำลังก่อสร้างศูนย์เรียนรู้งานศิลปะ และศูนย์แสดงผลงานศิลปะ ณ ที่บ้านป่าแฝกเหนือ ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา หวังสร้างชื่อเสียงให้กับภูมิลำเนาบ้านเกิดของตนเอง.. เกิดเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2516 ที่บ้านป่าแฝกเหนือ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ 44/70 หมู่ที่ 2...