Category:

กิจกรรมเครือข่าย

ให้กำลังใจ”โคก หนอง นา โมเดล”อำเภอภูซาง

จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา ติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ในพื้นที่ครัวเรือนเป้าหมาย นายพยอม ศรีจันทร์ หมู่ 10 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง...

พะเยาทีวี : ข้อเสนอจากตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สรุปรายงานจากเวทีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พะเยาทีวี วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องปวงเสวนา อาคารธรรมราชานุวัตร วัดศรีโคมคำ ข้อเสนอจากกลุ่มตัวแทนกลุ่มภาครัฐ/เอกชน (ดร.กนกวรรณ เอี่ยมชัย อาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลราชชนนีพะเยา) พะเยาทีวีเป็นสื่อชุมชน ควรสื่อสารให้เข้าถึงชุมชนทุกช่องทาง โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายตามช่วงวัย เพื่อการออกแบบรายการและเนื้อหาได้อย่างน่าสนใจ  ดังนี้ กลุ่มวัยเด็ก ได้แก่ รายการการ์ตูนเชิงสร้างสรรค์ และเกมเกี่ยวกับเด็ก  กลุ่มวัยรุ่น ได้แก่ รายการด้านการส่งเสริมอาชีพ รายการบันเทิง...

พะเยาทีวี : กับข้อเสนอการพัฒนาจากเครือข่าย

กลุ่มเนื้อหาและรูปแบบรายการ พะเยาทีวี ควรนำเสนอเนื้อหาที่มีความรวดเร็ว เท่าทันกับสถานการณ์ในชุมชน แต่มีความถูกต้อง ตรวจสอบได้  เช่น ข่าวภัยพิบัติ ข่าวปัญหาหมอกควัน ไฟป่า ข่าวความเคลื่อนไหวของชุมชน ให้ชุมชนได้เข้าถึงในหลาย ๆ ช่องทางพะเยาทีวี ควรนำเสนอเนื้อหาที่ให้ความรู้และเป็นประโยชน์แก่คนในชุมชน เช่น ด้านประกอบอาชีพ ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม สร้างความรับผิดชอบต่อเนื้อหา ผลิตสื่อที่สร้างสรรค์ให้เท่าทันสื่อพะเยาทีวี ควรเป็นพื้นที่สื่อแห่งการเรียนรู้ เก็บรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ ภูมิปัญญา และอัตลักษณ์ที่ดีของเมืองพะเยา ผลิตภัณฑ์ของดีในชุมชน...

ชวนก๊วนมาแอ่วกว๊าน : พยาบาลพื้นที่ต้นน้ำของพะเยา

14 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา มีกิจกรรม ที่มาจากการอยากพยาบาลพื้นที่ต้นน้ำของพะเยาของกลุ่มจิตอาสาทั่วประเทศ. ที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด หรือTCP, มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์, สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ(องค์การมหาชน)และชุมชนบ้านตุ่น โดยมี อเล็กซ์ เรนเดลล์ TCP Spirit Brand Ambassador. เป็นคนชวนในแคมเปญ "ชวนก๊วนมาแอ่วกว๊าน". ซึ่งภายในงานมีการเสวนาเล็กที่น่าสนใจจากผู้ที่เข้าใจในเรื่องน้ำ....

Other Articles

Same Category

มท.2 ชี้ค้ามนุษย์และค้าประเวณีพื้นที่ชายแดนโทษหนัก

#เชียงราย มท.2 ระบุรัฐจะผลักดันกฎหมายและบังคับใช้อย่างเข้มงวด ปกป้องกลุ่มเสี่ยงจากค้ามนุษย์และค้าประเวณีพื้นทีชายแดน วันนี้ ( 15 พ.ย. 2563 ) นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ( มท.2 ) ได้ ให้สัมภาษณ์กับทีม “ มดข่าว “ พะเยาทีวี ในโอกาสการทำบุญครบรอบ 30ปี "ศูนย์พัฒนาการศึกษาเพื่อลูกหญิงและชุมชน “ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ต่อกรณีในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มครอบครัว / เยาวชน ที่ยังไม่ได้สัญชาติ กลุ่มที่ตกสำรวจ หรือแม้กระทั่งกลุ่มเยาวชนจากประเทศเพื่อนบ้านที่มาศัยศูนย์ลูกหญิงฯ เพื่อที่จะเรียนหนังสือและทักษะวิชาชีพอื่นๆได้อย่างสะดวก เนื่องจากติดขัดด้านข้อกฎหมายในการเข้าแดนหรือการอาศัยในพื้นที่ชายแดนด้านอำเภอแม่สาย นายนิพนธ์...

เชียงรายตรวจเข้มตลาดล้านเมือง ยืนยันไม่ปิดเมือง/ข่าวเก่า

วันจันทร์ ที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. แพทย์หญิงดารณี อินทรลาวัณย์ นำทีม SRRT พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ Lab โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ออกปฏิบัติงานคัดกรอง ACF ในกลุ่มผู้ประกอบการตลาดล้านเมือง ซึ่งมีผู้มารับการคัดกรองทั้งหมด จำนวน 154 ราย ณ ตลาดล้านเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

เปิดภูมิลำเนาบุคคลที่ป่วยโควิดในจังหวัดเชียงราย

เปิดตัวเลขผู้ป่วยโควิด19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ไม่ได้มีแต่ผู้มีภูมิลำเนาในจังหวัดเชียงราย แต่มีกระจายทั่วประเทศ และไม่ได้มาจากสถานบันเทิง 1G1 เท่านั้น ผู้ว่าฯ ยันเชียงรายปลอดภัย สามารถควบคุมการระบาดได้แล้ว เพราะผู้ติดเชื้อมาจากศูนย์กักกันทั้งหมดจากข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ในรายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2563ได้ระบุภูมิลำเนาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ที่เดินทางมาจากประเทศเมียนมาอย่างถูกต้อง และเข้า Local State Quarantine จังหวัดเชียงราย จำนวน 50 ราย จำแนกรายจังหวัด พบว่า เชียงราย 8 ราย...

พะเยาตรวจสอบร้านค้าจำหน่ายหน้ากากอนามัย

#สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา ออกติดตามสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ของห้างโมเดิร์นเทรด ร้านค้าปลีก/ค้าส่ง ร้านสะดวกซื้อ ร้านขายยา รวมจำนวน 9 แห่ง ซึ่งปรากฎว่าจังหวัดพะเยา มีหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และแอลกอฮอล์ วางจำหน่ายอย่างเพียงกับความต้องการของผู้บริโภคในพื้นที่ และไม่มีการปรับขึ้นราคาจำหน่ายสินค้า โดยมีรายละเอียดดังนี้ - หน้ากากอนามัย ราคาจำหน่ายเฉลี่ย 1.84-2.50 บาท/ชิ้น (ไม่รวมหน้ากาก 3D/PM2.5/3D/หน้ากากคาร์บอน/หน้ากากนำเข้า/หน้ากากผ้า/หน้ากากทางเลือกอื่นๆ) - แอลกอฮอล์ 70% ขนาด 450 มล.ราคาเฉลี่ย 50 - 60 บาท/ขวด...