Category:

กิจกรรมเครือข่าย

เยาวชนอะตอมเชียงคำลุยช่วยผู้ยากไร้

เยาวชนอะตอมเชียงคำลุยช่วยผู้ยากไร้พาสมาชิกขนของบริจาคเพียบ รุ่นพี่เผยอยากปลูกฝังสิ่งดี ๆ ให้น้อง ๆ รุ่นหลัง กรกต สมจิตต์ ประธานกลุ่มเยาวชนอะตอม อ.เชียงคำ จ.พะเยา พร้อมด้วยสมาชิกกว่า 50 คน พร้อมกันนี้ทางนายประเสริฐ เจี๊ยะหลิม ประธานมูลนิธิสว่างพะเยาได้มอบหมายให้นายสิงห์คำ เชียงแรง เลขาฯของมูลนิธิและลูกชุดได้นำข้าวของอีกส่วนหนึ่งร่วมเดินทางไปบริจาคพร้อมกับกลุ่มเยาวชนอะตอมเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ในพื้นที่ อ.เชียงคำ ทั้งนี้ทางนายอัครา พรหมเผ่า นายก อบจ.พะเยา ทราบข่าวการทำความดีของกลุ่มเด็ก...

เครือข่ายภาคเหนือรณรงค์งดเหล้าในชุมชน

วันที่ 17 มกราคม 2564 นายวิจิตร ใหม่นา ผู้ใหญ่บ้านบ้านตุ่นใต้ หมู่ที่ 1 ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา และคนหัวใจเพชรนำคณะทำงานแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชุมชน ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน คนหัวใจเพชร อสม. กลุ่มแม่บ้าน และเยาวชน ภายใต้การสนับสนุนของเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ร่วมกันรณรงค์และเฝ้าระวังการการปฏิบัติตามกฎหมายและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการร้านค้า ในชุมชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551...

ให้กำลังใจ”โคก หนอง นา โมเดล”อำเภอภูซาง

จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา ติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ในพื้นที่ครัวเรือนเป้าหมาย นายพยอม ศรีจันทร์ หมู่ 10 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง...

พะเยาทีวี : ข้อเสนอจากตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สรุปรายงานจากเวทีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พะเยาทีวี วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องปวงเสวนา อาคารธรรมราชานุวัตร วัดศรีโคมคำ ข้อเสนอจากกลุ่มตัวแทนกลุ่มภาครัฐ/เอกชน (ดร.กนกวรรณ เอี่ยมชัย อาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลราชชนนีพะเยา) พะเยาทีวีเป็นสื่อชุมชน ควรสื่อสารให้เข้าถึงชุมชนทุกช่องทาง โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายตามช่วงวัย เพื่อการออกแบบรายการและเนื้อหาได้อย่างน่าสนใจ  ดังนี้ กลุ่มวัยเด็ก ได้แก่ รายการการ์ตูนเชิงสร้างสรรค์ และเกมเกี่ยวกับเด็ก  กลุ่มวัยรุ่น ได้แก่ รายการด้านการส่งเสริมอาชีพ รายการบันเทิง...

Other Articles

Same Category