Category:

กิจกรรมเครือข่าย

มูลนิธิฟรีดริชเนามันร่วมกับเครือข่ายสื่อจัด Thailand Talk

ท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองและหลากหลายประเด็นทางสังคมในปัจจุบัน ผนวกกับโรคระบาดของข้อมูลข่าวสารบนโซเซียลมีเดียและระบบอัลกอริทึมที่เลือกกรองเฉพาะข้อมูลที่ผู้ใช้งานสนใจ การยอมรับความเห็นต่างของคนในสังคมจึงค่อย ๆ จืดจางไป มูลนิธิฟรีดริช เนามัน (Friedrich Naumann Foundation for Freedom: FNF) ร่วมกับเครือข่ายสื่อสารมวลชน จัดโครงการ Thailand Talk เพื่อเป็นพื้นที่ให้คนไทยได้ร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ในวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา...

เยาวชนอะตอมเชียงคำลุยช่วยผู้ยากไร้

เยาวชนอะตอมเชียงคำลุยช่วยผู้ยากไร้พาสมาชิกขนของบริจาคเพียบ รุ่นพี่เผยอยากปลูกฝังสิ่งดี ๆ ให้น้อง ๆ รุ่นหลัง กรกต สมจิตต์ ประธานกลุ่มเยาวชนอะตอม อ.เชียงคำ จ.พะเยา พร้อมด้วยสมาชิกกว่า 50 คน พร้อมกันนี้ทางนายประเสริฐ เจี๊ยะหลิม ประธานมูลนิธิสว่างพะเยาได้มอบหมายให้นายสิงห์คำ เชียงแรง เลขาฯของมูลนิธิและลูกชุดได้นำข้าวของอีกส่วนหนึ่งร่วมเดินทางไปบริจาคพร้อมกับกลุ่มเยาวชนอะตอมเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ในพื้นที่ อ.เชียงคำ ทั้งนี้ทางนายอัครา พรหมเผ่า นายก อบจ.พะเยา ทราบข่าวการทำความดีของกลุ่มเด็ก...

เครือข่ายภาคเหนือรณรงค์งดเหล้าในชุมชน

วันที่ 17 มกราคม 2564 นายวิจิตร ใหม่นา ผู้ใหญ่บ้านบ้านตุ่นใต้ หมู่ที่ 1 ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา และคนหัวใจเพชรนำคณะทำงานแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชุมชน ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน คนหัวใจเพชร อสม. กลุ่มแม่บ้าน และเยาวชน ภายใต้การสนับสนุนของเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ร่วมกันรณรงค์และเฝ้าระวังการการปฏิบัติตามกฎหมายและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการร้านค้า ในชุมชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551...

ให้กำลังใจ”โคก หนอง นา โมเดล”อำเภอภูซาง

จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา ติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ในพื้นที่ครัวเรือนเป้าหมาย นายพยอม ศรีจันทร์ หมู่ 10 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง...

Other Articles

Same Category